Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wrocław
Dolnośląski Urząd Skarbowy
Siedziba Wrocław 51-130
ul. Żmigrodzka 141
Telefony 0-71 323-68-00
Faks 0-71 323-68-05
Konta bankowe d.  
CIT 19101016740009542221000000
VAT 66101016740009542222000000
PIT 16101016740009542223000000
d.j.b  
IND 10101016740009542227000000
j.b  
wyd. 54101016740009542230000000
doch. 04101016740009542231000000
NBP O/O Wrocław
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
Pierwszy Urząd Skarbowy
Siedziba Wrocław 50-515
ul. Ks. Czesława Klimasa 34
Telefony 0-71 795-05-00
Faks 0-71 795-05-02
Konta bankowe d.  
CIT 04101016740000392221000000
VAT 51101016740000392222000000
PIT 98101016740000392223000000
d.j.b  
IND 92101016740000392227000000
j.b  
wyd. 39101016740000392230000000
doch. 86101016740000392231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia