Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wrocław-Krzyki
Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki
Siedziba Wrocław-Krzyki 53-310
ul. Sztabowa 100
Telefony 0-71 373-27-22
Faks 0-71 373-22-17
Konta bankowe d.  
CIT 77101016740014852221000000
VAT 27101016740014852222000000
PIT 74101016740014852223000000
d.j.b  
IND 68101016740014852227000000
j.b  
wyd. 15101016740014852230000000
doch. 62101016740014852231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia