Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wysokie Mazowieckie
Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem
Siedziba Wysokie Mazowieckie 18-200
ul. Ludowa 21
Telefony 0-86 275-74-00
Faks 0-86 275-74-39
Konta bankowe d.  
CIT 91101010490002992221000000
VAT 41101010490002992222000000
PIT 88101010490002992223000000
d.j.b  
IND 82101010490002992227000000
j.b  
wyd. 29101010490002992230000000
doch. 76101010490002992231000000
NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia