Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Ząbkowice Śląskie
Urząd Skarbowy w Ząbkowicech Śląskich
Siedziba Ząbkowice Śląskie 57-200
ul. Waryńskiego 2A
Telefony 0-74 815-13-82
Faks 0-74 815-52-94
Konta bankowe d.  
CIT 88101016740020592221000000
VAT 38101016740020592222000000
PIT 85101016740020592223000000
d.j.b  
IND 79101016740020592227000000
j.b  
wyd. 26101016740020592230000000
doch. 73101016740020592231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia