Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Zakopane
Urząd Skarbowy w Zakopanem
Siedziba Zakopane 34-500
ul. Jagiellońska 7
Telefony 0-18 201-56-64
Faks 0-18 201-37-85
Konta bankowe d.  
CIT 58101012700044442221000000
VAT 08101012700044442222000000
PIT 55101012700044442223000000
d.j.b  
IND 49101012700044442227000000
j.b  
wyd. 93101012700044442230000000
doch. 43101012700044442231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia