Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Zambrów
Urząd Skarbowy w Zambrowie
Siedziba Zambrów 18-300
ul. Jantarowa 16
Telefony 0-86 276-30-28
Faks 0-86 271-38-92
Konta bankowe d.  
CIT 93101010490005182221000000
VAT 43101010490005182222000000
PIT 90101010490005182223000000
d.j.b  
IND 84101010490005182227000000
j.b  
wyd. 31101010490005182230000000
doch. 78101010490005182231000000
NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia