Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Żnin
Urząd Skarbowe w Żninie
Siedziba Żnin 88-400
ul. Klemensa Janickiego 18
Telefony 0-52 303-04-00
Faks 0-52 303-13-45
Konta bankowe d.  
CIT 40101010780026132221000000
VAT 87101010780026132222000000
PIT 37101010780026132223000000
d.j.b  
IND 31101010780026132227000000
j.b  
wyd. 75101010780026132230000000
doch. 25101010780026132231000000
NBP O/O Bydgoszcz
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia