Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Żywiec
Urząd Skarbowy w Żywiec
Siedziba Żywiec 34-300
ul. Krasińskiego 11
Telefony 0-33 861-03-25
Faks 0-33 861-39-85
Konta bankowe d.  
CIT 91101012120014272221000000
VAT 41101012120014272222000000
PIT 88101012120014272223000000
d.j.b  
IND 82101012120014272227000000
j.b  
wyd. 29101012120014272230000000
doch. 76101012120014272231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia