Trwa ładowanie...
KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych. KGHM jest właścicielem największego w Europie złoża rudy miedzi zlokalizowanego w południowo-zachodniej Polsce. KGHM posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Kontrolowane przez KGHM światowe zasoby rudy miedzi wynoszą 38 milionów ton. W skład grupy wchodzi szereg spółek, między innymi: PeBeKa, NITROERG, KGHM Metraco, TUW-CUPRUM, MERCUS Logistyka, INTERFERIE czy uzdrowiska w Kłodzku, Połczynie, Cieplicach. W 2020 roku przychody Grupy KGHM wyniosły blisko 23,6 mld zł, o 4 proc. więcej niż w 2019 r. Przychody z eksportu grupy KGHM stanowią 74 proc. przychodów ze sprzedaży. Spółki z Grupy KGHM 2020 roku wypracowały zysk na poziomie 1,42 mld zł. Łącznie Grupa KGHM zatrudnia ponad 33 tysiące osób. W 2021 roku prezesem spółki jest Marcin Chludziński.

Marki firmy
KGHM
Branża
Wydobycie
Zatrudnienie[TYS.]
33 327
Nakłady na B+R[TYS. ZŁ]
1 645 800
Przychody z eksportu[TYS. ZŁ]
17 523 000
Wynik finansowy 2020
1 797 000
Wynik finansowy 2019
1 421 000
Przychody 2020
259 000
Przychody 2019
38 000

KGHM Polska Miedź - Historia Przychodów

O firmie - KGHM Polska Miedź

Pełna nazwa firmy
KGHM Polska Miedź SA GK; Lubin
Miejscowość
Lubin
Rok założenia
1961
Skrócona nazwa firmy
KGHM Polska Miedź
Spółka rodzinna
Nie
KRS
0000023302
Adres WWW
www.kghm.com
Regon
390021764

KGHM Polska Miedź - Dane za 2020

Dane prezentowane w tysiącach złotych, zmiana procentowa rok do roku.

Przychody z całokształtu działalności
24 593 000
4.3%
Wynik finansowy netto
1 797 000
26.5%
Przychody ze sprzedaży
23 632 000
4%
Amortyzacja
1 963 000
2.2%
Przychody z e-commerce
0
Przychody z eksportu
17 523 000
2.8%
Pozostałe przychody operacyjne
702 000
13.2%
Nakłady inwestycyjne
3 479 000
3.7%
Wynik operacyjny
2 756 000
29.9%
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
22 000
93.9%
Zatrudnienie (średnioroczne w etatach)
33 327
0.6%
Kapitały własne
21 081 000
4.4%
Personel zaangażowany w działalność B+R
76
58.3%
Aktywa
42 780 000
8.6%
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3 457 000
6.3%
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione na B+R (bez amortyzacji środków trwałych)
1 645 800
65.3%

KGHM Polska Miedź - Wskaźniki

ROE
8,5%
ROA
4,2%
Rentowność sprzedaży (ROS)
7,6%
EBITDA[TYS. ZŁ]
8,5