Trwa ładowanie...
Lotos

Lotos

Grupa Kapitałowa LOTOS jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS podzielona jest na 2 segmenty: wydobywczy (Upstream) oraz produkcji i handlu (Downstream). Grupa Lotos jako jedyny podmiot prowadzi wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. W 2020 roku przychody Grupy Lotos wyniosły blisko 21 mld zł. W 2020 roku Grupa Lotos wydała ponad 1 mld zł na badania i rozwój. Grupa Lotos w 2020 roku zatrudniała ponad 5,4 tys. osób. Akcje Grupy LOTOS od 2005 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi obecnie kilkanaście spółek handlowych i usługowych ze znakiem LOTOS. W 2020 r. Prezesem Zarządu spółki została wybrana Zofia Paryła, która obejmowała stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. finansowych.

Marki firmy
Agrol • Cafe Punkt • LOTOS Dynanic • LOTOS Navigator • LOTOS Quazar • LOTOS Turdus
Branża
Branża naftowa i gazowa
Zatrudnienie[TYS.]
5 419
Nakłady na B+R[TYS. ZŁ]
1 121
Przychody z eksportu[TYS. ZŁ]
3 124 200
Wynik finansowy 2020
-1 146 200
Wynik finansowy 2019
1 152 900
Przychody 2020
125 800
Przychody 2019
70 100

Lotos - Historia Przychodów

O firmie - Lotos

Pełna nazwa firmy
Grupa Lotos SA GK; Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Rok założenia
1975/1991
Skrócona nazwa firmy
Lotos
Spółka rodzinna
Nie
KRS
0000106150
Adres WWW
www.lotos.pl
Regon
190541636

Lotos - Dane za 2020

Dane prezentowane w tysiącach złotych, zmiana procentowa rok do roku.

Przychody z całokształtu działalności
21 114 700
28.9%
Wynik finansowy netto
-1 146 200
199.4%
Przychody ze sprzedaży
20 908 600
29.1%
Amortyzacja
1 089 900
19.9%
Przychody z e-commerce
0
Przychody z eksportu
3 124 200
41.4%
Pozostałe przychody operacyjne
80 300
40.3%
Nakłady inwestycyjne
895 400
11.2%
Wynik operacyjny
-1 396 800
170.9%
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
Zatrudnienie (średnioroczne w etatach)
5 419
5.4%
Kapitały własne
11 573 700
9%
Personel zaangażowany w działalność B+R
27
17.4%
Aktywa
21 856 400
7.7%
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
895 400
11.2%
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione na B+R (bez amortyzacji środków trwałych)
1 121
38.1%

Lotos - Wskaźniki

ROE
-9,9%
ROA
-5,2%
Rentowność sprzedaży (ROS)
-5,5%
EBITDA[TYS. ZŁ]
-9,9