Trwa ładowanie...
PGNiG

PGNiG

W 2020 roku przychody Grupy Kapitałowej PGNiG przekroczyły 39 mld zł, co dawało jej czwartą pozycję wśród największych firm w Polsce. W 2019 roku przychody GK PGNiG były znacznie wyższe, przekroczyły 42 mld zł. Zysk netto GK PGNiG w 2020 r. wyniósł 7,3 mld zł, spółka zatrudniała ponad 24,6 tys. osób. Grupa Kapitałowa PGNiG, jest największym w Polsce przedsiębiorstwem zajmującym się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej. PGNiG prowadzi działalność w Polsce i zagranicą. W strukturze PGNiG istnieją trzy wiodące oddziały krajowe, które znajdują się w Sanoku, Zielonej Górze oraz Odolanowie i dwa oddziały zagraniczne: Operatorski w Pakistanie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na koniec 2020 roku PGNiG posiadało 201 koncesji krajowych, w tym 189 koncesji eksploatacyjnych, 3 – na podziemne składowanie odpadów oraz 9 – na podziemne magazynowanie gazu. Wydobycie krajowe gazu ziemnego w Polsce w 2020 r. wyniosło ok. 41,8 TWh, z czego podmioty konkurencyjne względem PGNiG wydobyły 0,7 TWh. PGNiG od 2005 roku jest notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na czele spółki w 2021 roku stoi Paweł Majewski.

Marki firmy
PGNiG
Branża
Branża naftowa i gazowa
Zatrudnienie[TYS.]
24 608
Nakłady na B+R[TYS. ZŁ]
0
Przychody z eksportu[TYS. ZŁ]
4 513 000
Wynik finansowy 2020
7 340 000
Wynik finansowy 2019
1 371 000
Przychody 2020
0
Przychody 2019
0

PGNiG - Historia Przychodów

O firmie - PGNiG

Pełna nazwa firmy
PGNiG SA GK; Warszawa
Miejscowość
Warszawa
Rok założenia
1982
Skrócona nazwa firmy
PGNiG
Spółka rodzinna
Nie
KRS
0000059492
Adres WWW
www.gk.pgnig.pl
Regon
012216736

PGNiG - Dane za 2020

Dane prezentowane w tysiącach złotych, zmiana procentowa rok do roku.

Przychody z całokształtu działalności
39 865 000
5.9%
Wynik finansowy netto
7 340 000
435.4%
Przychody ze sprzedaży
39 197 000
6.7%
Amortyzacja
3 424 000
12%
Przychody z e-commerce
0
Przychody z eksportu
4 513 000
26.2%
Pozostałe przychody operacyjne
668 000
108.8%
Nakłady inwestycyjne
5 795 000
4.5%
Wynik operacyjny
9 585 000
291.5%
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
Zatrudnienie (średnioroczne w etatach)
24 608
0.7%
Kapitały własne
44 125 000
15.8%
Personel zaangażowany w działalność B+R
0
Aktywa
62 871 000
6.2%
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
5 795 000
4.5%
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione na B+R (bez amortyzacji środków trwałych)
0

PGNiG - Wskaźniki

ROE
16,6%
ROA
11,7%
Rentowność sprzedaży (ROS)
18,7%
EBITDA[TYS. ZŁ]
16,6