Trwa ładowanie...
Tauron

Tauron

Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 milionów odbiorców. Grupa TAURON jest drugim co do wielkości producentem i sprzedawcą energii elektrycznej w kraju oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. TAURON holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego. Grupa TAURON pozyskuje węgiel kamienny w 3 zakładach górniczych. W 2020roku przychody grupy Tauron wyniosły blisko 20,4 mld zł i były o 5,5 proc. wyższe niż w2019 roku. Grupa Tauron w 2020 roku zatrudniała blisko 25,6 tys. osób. W roku 2020, Grupa Tauron zanotowała stratę netto w wysokości ponad 2,2 mld zł. Od marca 2021 prezesem Grupy Tauron jest Paweł Strączyński, który wcześnie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna. Spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Marki firmy
Tauron
Branża
Energetyka i media
Zatrudnienie[TYS.]
25 572
Nakłady na B+R[TYS. ZŁ]
109 000
Przychody z eksportu[TYS. ZŁ]
174 156
Wynik finansowy 2020
-2 487 877
Wynik finansowy 2019
-11 683
Przychody 2020
941 000
Przychody 2019
871 000

Tauron - Historia Przychodów

O firmie - Tauron

Pełna nazwa firmy
Tauron Polska Energia SA GK; Katowice
Miejscowość
Katowice
Rok założenia
2006
Skrócona nazwa firmy
Tauron
Spółka rodzinna
Nie
KRS
0000271562
Adres WWW
www.tauron.pl
Regon
240524697

Tauron - Dane za 2020

Dane prezentowane w tysiącach złotych, zmiana procentowa rok do roku.

Przychody z całokształtu działalności
21 891 400
9.5%
Wynik finansowy netto
-2 487 877
21194.8%
Przychody ze sprzedaży
20 367 400
6.6%
Amortyzacja
1 954 142
1.9%
Przychody z e-commerce
0
Przychody z eksportu
174 156
14.8%
Pozostałe przychody operacyjne
583 000
5200%
Nakłady inwestycyjne
3 907 607
3.2%
Wynik operacyjny
-1 014 635
609.7%
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
Zatrudnienie (średnioroczne w etatach)
25 572
2%
Kapitały własne
16 412 265
14%
Personel zaangażowany w działalność B+R
Aktywa
39 411 064
6%
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3 907 607
3.2%
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione na B+R (bez amortyzacji środków trwałych)
109 000
38.8%

Tauron - Wskaźniki

ROE
-15,2%
ROA
-6,3%
Rentowność sprzedaży (ROS)
-12,2%
EBITDA[TYS. ZŁ]
-15,2