Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zwrot VAT na nowych zasadach?

0
Podziel się

Skrócenie terminu zwrotu VAT oraz ograniczenie możliwości przedłużania przez organy podatkowe terminu tego zwrotu - przewiduje złożony w Sejmie projekt.

Zwrot VAT na nowych zasadach?
(Witold Rozbicki/REPORTER)
bErYUeet

Skrócenie terminu zwrotu VAT oraz ograniczenie możliwości przedłużania przez organy podatkowe terminu tego zwrotu – przewiduje złożony w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Od 1 stycznia 2012 r. zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy następuje – co do zasady – w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli jednak urząd skarbowy ma wątpliwości co do prawidłowości rozliczenia, termin zwrotu może być przez ten urząd przedłużony do czasu sprawdzenia poprawności złożonego przez podatnika rozliczenia w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub skarbowej.

W praktyce urzędy skarbowe skwapliwie z tej możliwości korzystają. W konsekwencji, do czasu zakończenia takiej weryfikacji i postępowania sprawdzającego lub kontroli podatnik nie ma szans na uzyskania zwrotu VAT w rozsądnym terminie. Takie przedłużanie zwrotu VAT to duży problem dla wielu firm, głównie małych i średnich, które w tym czasie nie mogą realizować zaplanowanych inwestycji ze względu na brak środków ze zwrotu VAT. Pogłębia to też (i tak spore) zatory płatnicze polskich przedsiębiorców.

bErYUeev

Zmiany dotyczące podstawowego terminu zwrotu VAT

Poselski projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje, że zwrot różnicy VAT na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

Fiskus będzie musiał zwrócić VAT bez przedłużania terminu

Istotną zmianą jest wyłączenie możliwości przedłużania – na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego – terminu zwrotu VAT. Pozwoli to na zwrot VAT w proponowanym w projekcie terminie 30 dni (zwrot podstawowy).

Pozostałe propozycje

Projekt nowelizacji przewiduje także skrócenie ze 180 dni do 60 terminu zwrotu podatku w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, czyli dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, od których można byłoby odliczyć kwotę podatku naliczonego, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju.

bErYUeeB

Projekt zawiera także propozycję skrócenia z 25 dni do 15 terminu zwrotu VAT m.in. w wypadku, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone.

Zwrot różnicy podatku, którego urząd skarbowy nie zrealizował w terminie ma podlegać oprocentowaniu jako nadpłata. Wskazane wyżej propozycje dotyczące skrócenia terminów zwrotu VAT mają mieć także zastosowanie wobec podatników, w przypadku których w dniu wejścia w życie zmian rozpoczął bieg termin zwrotu podatku. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o VAT trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Więcej o zmianach w VAT

bErYUeeW
wiadomości
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)