Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Ubezpieczenie na życie. Ochrona nie tylko dla nas

Ubezpieczenie na życie. Ochrona nie tylko dla nas

Fot. monkeybusinessimages/iStockphoto

Im większa część domowego budżetu zależy od zarobków jednej osoby, tym poważniej trzeba pomyśleć o ubezpieczeniu. Sprawdź, co daje polisa na życie i jak dostosować ją do swoich potrzeb i o czym należy pamiętać decydując się na takie ubezpieczenie.

Polisa ochronna w najbardziej podstawowej wersji gwarantuje bliskim (uposażonym) świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego. Jest to produkt bardzo zindywidualizowany i w zależności od wybranego przez nas rodzaju może stanowić zabezpieczenie dla rodziny w przypadku naszej śmierci lub też pozwala na gromadzenie środków na przyszłość dla nas lub naszych dzieci. Tego typu ubezpieczenie spopularyzowały też banki, które od kredytobiorców często wymagają tego typu ubezpieczenia.

Tego rodzaju polisa chroni nas w wypadku zajścia zdarzenia określonego w umowie. Może być to śmierć ubezpieczonego, ale także osiągnięcie pełnoletniości przez nasze dziecko czy upłynięcie terminu sprecyzowanego w umowie. Polisę można tez poszerzyć o opcję całkowitego inwalidztwa u niezdolność do pracy. Dodatkowymi opcjami może być ochrona w razie ciężkiej choroby (np. udar lub zawał) lub nawet w przypadku operacji czy rehabilitacji. Polis na życie, w odróżnieniu od majątkowych, można mieć kilka i pobrać odszkodowanie z każdej z nich.

Wysokość sumy naszego ubezpieczenia zazwyczaj wybieramy sami. Towarzystwa ubezpieczeniowe podają najczęściej jedynie jej dolną granicę, tak aby składki były wystarczające na pokrycie kosztów realizacji polisy. Jak radzą eksperci, suma gwarancyjna powinna być równowartością 5–10-krotności rocznych zarobków. Jej wysokość zależy m.in. od zobowiązań, wieku dzieci na utrzymaniu. Kiedy zobowiązania maleją, dzieci się usamodzielniają, można zmniejszyć zakres lub wysokość ochrony ubezpieczeniowej. Firmy pozwalają na zmianę takich parametrów najczęściej raz w roku przy odnawianiu umowy.

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od sumy gwarancyjnej, wieku ubezpieczonego, długości umowy, częstotliwości opłacania składki.

Rodzaje polis na życie

Pomimo że ubezpieczenia na życie często wrzucane są do jednego worka, dość znacząco różnią się od siebie. Podzielić je możemy na 3 główne grupy. Są to polisy ochronne, oszczędnościowe oraz mieszane ochronno-oszczędnościowe. Towarzystwa oferują także umowy dodatkowe, które zabezpieczają nas w wypadkach innych niż śmierć np. inwalidztwo.

Pierwszą z grup są ubezpieczenia ochronne. Na ich podstawie wypłacone zostanie odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Świadczenie otrzymuje osoba uposażona, wskazana w polisie. Decydując się na ten rodzaj ubezpieczenia mamy więc na myśli ochronę konkretnej osoby lub osób, dla których nasza śmierć oznaczałaby znaczne problemy finansowe. Dzieje się tak, jeśli osoba ta pozostawała na naszym utrzymaniu. Może być to niepracujący małżonek, dziecko lub jakakolwiek inna osoba, której nie chcemy pozbawiać środków do życia. Wypłata świadczenia pozwoli danej osobie na dostosowanie się do nowej sytuacji i da czas np. na znalezienie pracy. Ubezpieczenie to może okazać się przydatne również w przypadku kiedy dom, w którym mieszkamy obciążony jest kredytem. Kwota wypłacona z ubezpieczenia może uchronić naszych bliskich przed jego utratą.

Kolejną grupę stanowią ubezpieczenia oszczędnościowe. Jest to tzw. polisa na dożycie. Ten rodzaj polisy jest wybierany jako forma zapewnienia sobie dodatkowych środków na emeryturze, bowiem ich głównym celem jest gromadzenie środków finansowych. Są więc długookresową inwestycją na przyszłość. Najczęściej polisa taka ma sprecyzowany okres trwania i po jego zakończeniu wypłacone zostaną nam określone środki. Najpowszechniejszym momentem obieranym na zakończenie trwania polisy jest przejście na emeryturę. Zwykle sami możemy ustalić wysokość składki, a tym samym mieć wpływ na to jak wysoka będzie wartość świadczenia. Zależna jest ona bowiem od środków pieniężnych zgromadzonych na naszym rachunku. Zakres ochrony w tego typu opcji jest zazwyczaj niewielki, warto więc pomyśleć o ubezpieczeniach dodatkowych.

Rozwiązaniem, które łączy funkcje dwóch poprzednich polis jest ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe. Pozwala ono na jednoczesne gromadzenie środków na przyszłość i zapewnienie ochrony naszym bliskim. Dzięki tego rodzaju polisie możemy zabezpieczyć naszą rodzinę przed finansowymi konsekwencjami naszej śmierci lub też zapewnić sobie dodatkowe środki po przekroczeniu wieku emerytalnego. Jest to więc najlepsza opcja dla osób, które chcą wykorzystać wpłacane składki w jak najpełniejszy sposób i możliwie najlepiej się zabezpieczyć. Pamiętajmy jednak o tym, że opłacając składki zapewniamy sobie ochronę ubezpieczeniową, co generuje pewne koszta. Po okresie trwania polisy kwota ze składek nie zostanie nam więc wypłacona w całości. W każdym przypadku trzeba żądać wydania warunków ogólnych ubezpieczenia. Często też umowy tego typu są podpisywane na 10,15 lat przy jednoczesnym założeniu, że klienci nie mogą ruszyć w tym czasie pieniędzy, bo bardzo wiele stracą. Koszty zerwania takiej umowy przed czasem mogą wynosić nawet 90 procent kapitału.

Jak wyliczana jest składka?

Składka wyliczana jest przez pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, którzy zajmują się tzw. underwritingiem. Osoba zainteresowana polisą zobowiązana jest do wypełnienia szczegółowej ankiety dotyczącej stanu zdrowia. Jeśli podane przez nas informacje wzbudzą podejrzenia ubezpieczyciela, możemy zostać poproszeni o wykonanie badań. Elementem, który również ma wpław na wysokość składki jest wykonywany przez nas zawód, a także uprawiane dyscypliny sportowe. Po podsumowaniu wszystkich tych czynników zostajemy zakwalifikowani do grupy standardowej lub też takiej o podwyższonym stopniu ryzyka, co ma bezpośredni wpływ na minimalną składkę jaką będziemy musieli opłacać. W ekstremalnych przypadkach może zdarzyć się, że towarzystwo odmówi nam zawarcia umowy.

Na co uważać?

Decyzji o wyborze ubezpieczenia na życie nie należy podejmować pod wpływem chwili. Jest to umowa długoterminowa, konsekwencje jej podpisania będziemy więc musieli ponosić przez wiele lat. Zastanówmy się więc dobrze jakie są nasze potrzeby, na czym najbardziej nam zależy i przede wszystkim na co możemy sobie pozwolić.

Przed podjęciem decyzji porównajmy oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Może się bowiem okazać, że przy takiej samej wysokości składek, sumy ubezpieczenia będą się znacznie od siebie różnić.

Warto zapoznać się dokładnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Znajdziesz tam wyszególnione obowiązki zarówno ubezpieczyciela jak i ubezpieczonego, a także różnego rodzaju wyłączenia, które mogą mieć ogromny wpływ na to czy zostanie nam wypłacone świadczenie.

Nie warto ulegać pokusie podawania nieprawdziwych informacji podczas wypełniania ankiety medycznej. Może to faktycznie obniżyć wysokość opłacanej składki, ale na niewiele się zda jeśli ubezpieczyciel odkryje oszustwo i odmówi wypłaty świadczenia.

Czytaj więcej w Money.pl
Żniwa ubezpieczycieli. Zyski w górę o 80 proc.
Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała dane za pierwszy kwartał 2012 roku.
Czytaj także
Polecane galerie
grzyb111
77.65.70.* 2013-05-22 12:36
Ja mam wykupione w HDI Asekuracji. Mają dobre stawki i różne warianty.
docha
89.191.167.* 2013-03-26 11:22
My mamy Evento w Generali, rozszerzone o NNW, ta oferta najbardziej nam pasowała spośród przedstawionych.
Piotr Kowalkowski
83.26.47.* 2013-03-15 12:33
ING również ma w swojej ofercie polisę połączoną z inwestycją: sposób na przyszłość. W części ochronnej można w niej ubezpieczyć do 10 osób, które nie muszą być ze sobą spokrewione.
Zobacz więcej komentarzy (14)