Notowania

msp
16.04.2009 15:59

MSP będzie negocjować z Eureko. Niedługo koniec sporu?

Ze strony strony MSP rozmawiać będzie minister Aleksander Grad.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Radek Pietruszka)

Ministerstwo Skarbu Państwa i holenderski koncern Eureko rozpoczynają nowe negocjacje dotyczące rozwiązania konfliktu wokół PZU, po tym, jak strony podpisały w środę memorandum negocjacyjne, poinformował resort w komunikacie.

Negocjacje ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa będą prowadzone przez Ministra Aleksandra Grada, a ze strony Eureko przez Berta Heemskerka, Prezesa Zarządu Rabobank Nederland.

W środę strony konfliktu podpisały nowe memorandum negocjacyjne, które jest zgodą do prowadzenia dalszych negocjacji. Ich celem jest wypracowanie ugody, tak aby zakończyć spór narosły w związku z umową zakupu akcji PZU z 5 listopada 1999.

W środowym komunikacie MSP informowało, że poprzez podpisanie memorandum negocjacyjnego obydwie strony wyrażają przekonanie, że polubowne zakończenie sporu, a tym samym odstąpienie od arbitrażu, wszczętego przez Eureko na podstawie umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, zawartej pomiędzy Polską i Holandią, jest wciąż możliwe i będzie zdecydowanie bardziej korzystnym rozwiązaniem dla obydwu stron.

_ - Strony będą korzystać z ekspertów i doradców do przygotowania analiz i szczegółowych propozycji rozwiązań finansowych i prawnych. Negocjacje będą objęte klauzulą poufności, tj. ich treść nie będzie udostępniana stronom trzecim, a także będą prowadzone niezależnie od trwającego arbitrażu międzynarodowego _ - głosi komunikat po podpisaniu memorandum.

| Eureko vs. skarb państwa |
| --- |
| W ubiegłym tygodniu MSP i Eureko wynegocjowali treść memorandum w sprawie zasad i sposobu prowadzenia negocjacji dotyczących rozwiązania konfliktu wokół PZU. Minister skarbu Aleksander Grad zapowiedział wtedy, że ugoda może zostać zawarta w maju-czerwcu. W połowie marca MSP odrzuciło żądanie Eureko, aby MSP sprzedało tej firmie dodatkowych 21 proc. akcji PZU. MSP zaproponowało wówczas nową próbę osiągnięcia porozumienia w oparciu o rozliczenie rzeczywiście poniesionych przez Eureko nakładów. Skarb Państwa zwrócił się wtedy do Eureko o przedstawienie nakładów, jakie spółka poniosła w związku z zawartymi umowami. MSP podało, że jest gotowe do zwrotu wartości realnie dokonanej inwestycji wraz ze stosownymi odsetkami. Eureko zadeklarowało natomiast gotowość do rezygnacji z domagania się w postępowaniu arbitrażowym odszkodowania w wysokości 35,6 mld zł, a także gotowość Eureko do sprzedaży 10 proc. udziałów PZU w ofercie publicznej. Jednym z celów oferty publicznej w takim kształcie byłoby stworzenie Eureko
możliwości sprzedaży akcji PZU także przez giełdę. Pod koniec stycznia Aleksander Grad wyraził zadowolenie ze złożenia przez holenderski koncern wniosku o próbę ugodową w sporze o inwestycje spółki w PZU oraz deklarowanej przez Eureko gotowości do rezygnacji zarządzenia w arbitrażu odszkodowania. Pod koniec czerwca MSP i Eureko zakończyły formalne negocjacje w sprawie sporu o PZU z powodu nieosiągnięcia kompromisu w wyznaczonym sobie terminie, choć trwają negocjacje nieformalne, nie mające statusu negocjacji, między bankami inwestycyjnymi reprezentującymi polski rząd i Eureko. Eureko domagało się realizacji podpisanej ze Skarbem Państwa umowy prywatyzacyjnej (1999) oraz aneksu (2001), na mocy których miało przejąć większościowy pakiet akcji PZU - obecnie ma 33 proc. minus 1 akcję ubezpieczyciela. Trybunał Arbitrażowy w Londynie w 2005 roku nakazał przekazać kontrolę nad PZU na rzecz Eureko, a obecnie ustala wysokość odszkodowania. |

Tagi: msp, eureko, prywatyzacja, pzu, wiadomości, gospodarka, porady, ubezpieczenia, najważniejsze
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz