Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd chce by odpadami komunalnymi gospodarowały gminy

0
Podziel się:

Właściciele nieruchomości nie będą musieli podpisywać umów na odbieranie śmieci.

Rząd chce by odpadami komunalnymi gospodarowały gminy
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt przedłożony przez ministra środowiska trafi wkrótce do Sejmu. Rząd chciałby, aby po uchwaleniu zmian, nowe przepisy zaczęły obowiązywać wraz z początkiem 2011 r.

W projekcie przyjęto rozwiązania, dzięki którym gminy będą mogły przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja zakłada wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin. Mają one monitorować działania podejmowane zarówno przez właścicieli nieruchomości i podmioty odbierające od nich śmieci (chodzi o gminne jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców odbierających odpady od właścicieli nieruchomości).

Zgodnie z przyjętym przez rząd rozwiązaniem, gminy będą wyłaniały w przetargu podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pozwoli to zwolnić właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z firmami prowadzącymi tego typu działalność. Jednak w związku z tym, gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której uwzględnione mają być koszty m.in. odbierania, transportu, zbierania, odzysku (w tym recyklingu) oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

W celu wyeliminowania mankamentów obecnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzony zostanie obowiązek składania sprawozdań z realizacji powierzonych zadań przez: gminy, podmioty odbierające odpady komunalne i marszałków województw.

Wprowadzenie nowych regulacji ma doprowadzić do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zapewnić ich selektywną zbiórkę u źródła. Rezultatem ma być mniejsza ilość odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. Zwiększy się liczba nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów. Nowe regulacje pozwolą również całkowicie wyeliminować nielegalne wysypiska odpadów (np. wyrzucanie śmieci do lasów).

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy oznacza dostosowanie prawa polskiego do unijnego. Polska musi osiągnąć określony poziom odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy śmieci ulegających biodegradacji.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/212/t30676.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/sklepy;musza;zbierac;zuzyte;baterie,79,0,581199.html) Sklepy muszą zbierać zużyte baterie Nowa ustawa zobowiązuje do udostępniania klientom specjalnych pojemników, do których wyrzucać będą zużyte baterie, ogniwa i akumulatory.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/119/t116343.jpg ) ] (http://manager.money.pl/ludzie/wywiady/artykul/polska;to;wielkie;wysypisko;smieci;mozna;na;nim;zarobic,55,0,710711.html) Polska to wielkie wysypisko śmieci. Można na nim zarobić Gospodarka odpadami przemysłowymi to w naszym kraju niszowy, ale dochodowy biznes.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/132/t95364.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/rzad;ma;nowy;projekt;ustawy;o;odpadach,100,0,641892.html) Rząd ma nowy projekt ustawy o odpadach Polska musi zmienić prawo, by wdrożyć unijną dyrektywę. Ta wchodzi w życie w grudniu.
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)