Notowania

wiadomości
15.01.2012 14:45

Partnerstwo Wschodnie-podsumowanie-MSZ

Zakończenie negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrainą, oraz szczyt Partnerstwa w Warszawie - to zdaniem Andrzeja Cieszkowskiego z MSZ sukcesy programu Partnerstwa Wschodniego w czasie polskiej prezydencji w UE.

Podziel się
Dodaj komentarz

Pełnomocnik ministerstwa do spraw Partnerstwa Wschodniego dodaje jednak, że parafowanie umowy stowarzyszeniowej nie jest raczej możliwe dopóki na Ukrainie nie będą spełnione standardy demokratyczne. Chociaż Europa wschodnia jest priorytetowym kierunkiem w polityce zagranicznej UE, to zdaniem szefa MSZ Radosława Sikorskiego, kryzys w unii może zmniejszyć jej atrakcyjność dla naszych wschodnich sąsiadów.
Andrzej Cieszkowski zaznacza, że Unia i Ukraina zrobiły bardzo dużo na rzecz integracji. Parafowanie umów stowarzyszeniowych nie jest jednak możliwe w sytuacji ostatnich wewnętrznych wydarzeń w tym kraju. Jak wyjaśnia, wdrożenie w życie umowy stowarzyszeniowej i umowy o wolnym handlu nie jest możliwe w związku z uwięzieniem i skazaniem byłej ukraińskiej premier Julii Tymoszenko.
Sukcesem prezydencji, zdaniem Andrzeja Cieszkowskiego był wrześniowy szczyt Partnerstwa w Warszawie. Przyjęto tam ważne deklaracje: m.in. o jasnych zasadach współpracy krajów partnerstwa z Unią. Integracja warunkowana jest postępem krajów partnerstwa we wdrażaniu zachodnioeuropejskich standardów. Kto lepiej wypełnia założone cele, ten szybciej dochodzi do kolejnych szczebli integracji.
Szef MSZ Radosław Sikorski jest zdania, że kryzys w Unii może spowodować zmniejszenie siły przyciągania UE wobec wschodnich sąsiadów. Mimo, że Europa przoduje pod względem gospodarczym i standardów demokratycznych, to jej atrakcyjność dla naszych sąsiadów, może zdaniem szefa MSZ się zmniejszyć. Radosław Sikorski podkreślił, że kryzys w Europie ma znaczenie po części realne, ale też medialne. Jego zdaniem tzw. miękka siła UE ucierpiała w wyniku kryzysu. Dlatego, jego zdaniem aktualne jest pytanie o atrakcyjność Unii dla państw Europy wschodniej.
Partnerstwo Wschodnie to inicjatywa skierowana do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Projekt Partnerstwa został opracowany w 2008 roku wspólnie przez Polskę i Szwecję. W marcu 2009 roku Rada Europejska wyraziła jednogłośne poparcie dla tej inicjatywy. Do głównych celów Partnerstwa Wschodniego należą: doprowadzenie do ustanowienia politycznego stowarzyszenia, stworzenie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu państw partnerskich i postępująca liberalizacja reżimu wizowego. W oparciu o unijne wartości współpraca w ramach Partnerstwa ma się odbywać w takich dziedzinach jak: prawa człowieka, gospodarka rynkowa, zrównoważony rozwój, dobre zarządzanie i bezpieczeństwo energetyczne.

IAR

Tagi: wiadomości, IAR
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz