Notowania

wiadomości
28.11.2012 13:55

Premier przyjął sprawozdanie Seremeta

Podziel się
Dodaj komentarz

premier-prokurator generalny

Premier Donald Tusk zaakceptował Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 roku. Wcześniej zapoznał się z treścią sprawozdania, stanowiskiem ministra sprawiedliwości do sprawozdania oraz informacją Andrzeja Seremeta w sprawie parabanków.
W informacji umieszczonej na stronach internetowych premiera czytamy, że pomimo zidentyfikowanych uchybień, Donald Tusk ma nadzieję, że nastąpi znacząca poprawa funkcjonowania prokuratury. Szef rządu przy zatwierdzaniu sprawozdania wziął pod uwagę całokształt działalności prokuratury, w tym fakt, że dopiero dwa lata temu prokuratura stała się w pełni niezależna.
Sprawozdanie Andrzeja Seremeta zawiera informacje na temat sytuacji kadrowej i finansowej prokuratury, postępowań przygotowawczych i sądowych, współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Znajduje się w nim także opis współpracy międzynarodowej, funkcjonowania systemów informatycznych, opiniowania projektów aktów prawnych, a także działań usprawniających organizację pracy Prokuratury Generalnej. W sprawozdaniu zawarto także raport z działalności sądownictwa dyscyplinarnego, informacje o współpracy z Krajową Radą Prokuratury, działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz działalności prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Przed podjęciem decyzji w sprawie sprawozdania Andrzeja Seremeta premier zapoznał się także z rekomendacją Departamentu Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pomimo wskazanych uchybień w działalności prokuratury, zdaniem departamentu nie wystąpiły przesłanki uzasadniające odrzucenie sprawozdania.

IAR

Tagi: wiadomości, IAR
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz