Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rada Europy-konencja-ochrona dzieci

0
Podziel się

Weszła w życie Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem. Konwencje podpisało 39 państw, ale tylko - pięć krajów ją ratyfikowało. Polska podpisała Konwencje przed trzema laty.

bEiHaozp

Konwencja umożliwia zwalczanie wszelkich form przemocy seksualnej wobec dzieci, w tym także nadużyć popełnianych w rodzinie. Oprócz wykorzystywania seksualnego, dziecięcej prostytucji i pornografii obejmuje także zjawisko turystyki seksualnej.

Dokument określa jakie zachowania należy uznać za molestowanie, określa warunki rekrutacji osób do zawodów, które wymagają stałych kontaktów z dziećmi. Zobowiązuje też do prowadzenia rejestru osób skazanych oraz do tworzenia centrów pomocy ofiarom seksualnego molestowania.
Jak powiedziała zastępca sekretarza Generalnego Rady Europy Maud de Boer-Boquicchio przemoc seksualna wobec dzieci jest przestępstwem przeciwko ich dzieciństwu. Zaapelowała do wszystkich państw członkowskich by podjęły konkretne działania przez skuteczne zapobieganie, potępienie i karanie winnych oraz stworzenie szans ofiarom na pokonanie ich traumy.

Rada Europy w listopadzie rozpoczyna europejską kampanię mającą zwrócić uwagę opinii publicznej jak dalece niebezpieczne mogą być działania zaufanych osób w domu, szkole i w ramach zajęć pozalekcyjnych. Kampania ma być też okazją do przełamania milczenia wokół wykorzystywania seksualnego i wychowywania dzieci.

bEiHaozS
wiadomości
IAR
KOMENTARZE
(0)