Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

RE-mniejszości narodowe- imprezy sportowe

0
Podziel się

Polska powinna zwrócić większą uwagę na zwalczanie objawów nienawiści rasowej podczas rozgrywek sportowych. Jest to jedna z konkluzji opinii opublikowanej przez Komitet monitorujący wypełnianie zaleceń Europejskiej Konwencji Ochrony Mniejszości Narodowych.

bEiUEGdN

Opinia, jako dokument Rady Europy stwierdza pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnich latach w naszym kraju. Między innymi ustanowienie w Polsce Prawa o Narodowych i Etnicznych Mniejszościach i Językach Regionalnych oraz powołanie przez rząd struktur odpowiedzialnych za przeciwdziałanie dyskryminacji. W Polsce jak podkreślono, istnieje klimat wzajemnej tolerancji między rdzenna ludnością a zamieszkałymi w kraju mniejszościami. Wzrosła też znacznie pomoc udzielana uczniom należącym do mniejszości narodowych.

Niepokój Komitetu budzi jednak rosnąca w ostatnich latach ilość przestępstw na tle rasowym. Autorzy opinii uważają, że polskie władze podejmowały niewystarczające działania mające temu zapobiec, szczególnie dotyczy to rasistowskich zachowań podczas meczów sportowych. Komitet ma również zastrzeżenia dotyczące reprezentacji mniejszości w Parlamencie. Jego zdaniem, pięcioprocentowy próg, jest zbyt wysoki, by mniejszości były reprezentowane. Znalazła się też uwaga, że programy nadawane w językach mniejszości, często nie docierają do regionów, w których ludność ta zamieszkuje.

W Polsce uznaje się 9 mniejszości narodowych- Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rusini, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi oraz cztery mniejszości etniczne- Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy.

bEiUEGeq
wiadomości
IAR
KOMENTARZE
(0)