Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sejm: petycja w sprawie pomocy państwa dla rodziców dzieci z porażeniem mózgowym
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym przekazało marszałkowi Sejmu petycję w sprawie pomocy państwa dla rodziców i opiekunów tych dzieci.
Czytaj więcej w Money.pl
Ograniczenia w utrzymywaniu kontaktów rodzica z dzieckiem
Prawo i obowiązek kontaktów są atrybutami przysługującymi zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Czasem jednak pojawia się potrzeba ingerencji w zakres i sposób ich wykonywania.
Zajęcia w cyfrowym laboratorium zamiast nudnego czekania na rodziców
Zajęcia w cyfrowym laboratorium zamiast nudnego czekania na rodziców? Za darmo i niekoniecznie przed ekranem komputera. A do tego nagrody za wspólną zabawę i naukę! Wystarczy zachęcić do współpracy szkołę i nauczycieli. Nabór do MegaMisji właśnie się rozpoczął
Szydło: Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powodów ekonomicznych
Ziobro podkreślił, że projekt, który zapowiedziała w środę Szydło, "wprowadza bardzo klarowną i jasną przesłankę, która sprawi, że nie będzie możliwe orzekanie możliwości odbierania dzieci rodzinom wyłącznie z powodu na trudną sytuacją bytową i ekonomiczną rodziny".


Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w Sejmie została otwarta wystawa fotograficzna Marty Pruskiej pod tytułem "Patrzeć z nadzieją". Wystawa przedstawia osoby z porażeniem mózgowym. Ma zwrócić uwagę opinii publicznej na potrzebę zapewnienia dzieciom wczesnej diagnostyki oraz dostępu do rehabilitacji i nowoczesnych metod leczenia.


Marszałek Bronisław Komorowski chce, aby w polskim Sejmie zostały wreszcie zrealizowane postulaty osób niepełnosprawnych. Symbolem tych zmian ma być przystosowanie budynku Sejmu, a także samej sali plenarnej do potrzeb niepełnosprawnych. Przebudowa ma odbyć się latem.

Ewa Jagiełło, prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym powiedziała, że rodzice oczekują jak najszybszego wprowadzenia systemowych rozwiązań dotyczących leczenia chorych dzieci oraz pomocy ich rodzinom by nie czuły się inne.

Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda poinformował, że w porozumieniu z zainteresowanymi środowiskami przygotowywane są zmiany z systemie opieki. Pieniądze mają być kierowane nie do instytucji, ale do osób potrzebujących. Obecnie matka zajmująca się niepełnosprawnym dzieckiem w domu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 złotych. W domu pomocy społecznej miesięczne utrzymanie kosztuje około 3 tysięcy złotych.

Zdaniem ministra Dudy sytuacja rodzin poprawi się po nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Decyzja o tym do jakiej wysokości uda się podnieść świadczenie pielęgnacyjne zapadnie w październiku. Docelowo ma osiągnąć poziom pensji minimalnej i być waloryzowane. W grudniu ma zostać przyjęta tak zwana ustawa antydyskryminacyjna.

Rodzice dzieci z porażeniem mózgowym domagają się między innymi przyjęcia programu rządowego, który ureguluje sytuację prawno-materialną rodziców, którzy nie podejmują pracy zawodowej. Chcą na przykład wprowadzenia statusu "asystenta-opiekuna dziecka niepełnosprawnego" oraz możliwości zrzeczenia się go na rzecz osoby trzeciej w przypadku opiekuna samotnie wychowującego dziecko. Rodzice domagają się też stworzenia  centralnego rejestru chorych nad na dziecięce porażenie mózgowe oraz ujednolicenia metod i standardów leczenia i rehabilitacji.

Polska, sejm, dom, dzieci, petycja, pomoc państwa, sprawa, rodzic
IAR