Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

189 obwodów do głosowania za granicą; cztery obwody na statkach

0
Podziel się

Głosować w wyborach do Parlamentu
Europejskiego będą mogli Polacy mieszkający nawet w Angoli,
Brazylii, Argentynie, Egipcie, Kazachstanie, Meksyku, czy Nowej
Zelandii. Wziąć udział w wyborach będą mogły również załogi
czterech statków pływających pod polską banderą.

bEgsKGut

Głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego będą mogli Polacy mieszkający nawet w Angoli, Brazylii, Argentynie, Egipcie, Kazachstanie, Meksyku, czy Nowej Zelandii. Wziąć udział w wyborach będą mogły również załogi czterech statków pływających pod polską banderą.

Za granicą utworzono 189 obwodów do głosowania; jest to o ponad 20 więcej niż pięć lat temu. Najwięcej, bo aż 28 powstało w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; po 10 obwodów do głosowania jest w USA i Niemczech.

Zarejestrowane zostały także cztery obwody na statkach pływających pod polską banderą.

bEgsKGuv

Marynarze i osoby przebywające w dniu wyborów na statkach są na swój wniosek wpisywani do spisu wyborców sporządzanego przez kapitana statku. Jest to możliwe do piątego dnia przed wyborami.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, aby móc zagłosować za granicą w kraju należącym do Unii Europejskiej, w lokalu wyborczym należy okazać dowód osobisty lub paszport. Natomiast, jeśli obwód wyborczy znajduje się w państwie spoza UE obligatoryjnie wymagany będzie paszport.

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów do PE.

Obywatele polscy zamieszkujący stale w krajach UE mogą także, po wpisaniu się do rejestru wyborców w okręgu właściwym swojemu miejscu zamieszkania, głosować na kandydatów do europarlamentu z kraju, w którym mieszkają.

bEgsKGuB

W przypadku cudzoziemców zamieszkujących na stałe w Polsce, a chcących głosować na polskich kandydatów wymagany jest wpis do rejestru wyborców w gminie gdzie są zameldowani - takich osób w tegorocznych wyborach jest 313.

Polskie obwody do głosowania utworzone za granicą wchodzą w skład okręgu wyborczego obejmującego Warszawę i kilka podwarszawskich powiatów. Oznacza to, że Polacy głosujący poza krajem wybierać będą z list kandydatów zarejestrowanych w okręgu warszawskim.

Swój głos w wyborach do PE będą mogli oddać także polscy żołnierze stacjonujący m.in. w Afganistanie, Iraku, Czadzie, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Libanie. (PAP)

joko/ mok/ jbr/

bEgsKGuW
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)