Notowania

politycy
13.08.2007 12:34

Anna Kalata - była minister pracy i polityki społecznej

Anna Kalata została w poniedziałek odwołana ze stanowiska ministra pracy i polityki społecznej.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Anna Kalata została w poniedziałek odwołana ze stanowiska ministra pracy i polityki społecznej. *

Kalata była ministrem pracy od 5 maja 2006 r. We wrześniu, po usunięciu z rządu Andrzeja Leppera, Kalata podała się do dymisji, jednak premier nie przesłał do prezydenta wniosku o jej odwołanie. Sytuacja powtórzyła się we wrześniu, po tym, jak na wniosek premiera odwołany został z rządu lider Samoobrony Andrzej Lepper.

Kalata była wymieniana przez media kilkakrotnie jako jeden z ministrów zagrożonych dymisją. Przedstawiona przez Kalatę propozycja, by emerytury z II filara miał naliczać i wypłacać ZUS została ostro skrytykowana przez wicepremier i minister finansów Zytę Gilowską.

W czasie urzędowania Kalaty wprowadzono m.in. rozporządzenie, zgodnie z którym obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi zatrudnieni legalnie przez polskiego pracodawcę do prac rolniczych na nie dłużej niż trzy miesiące w ciągu pół roku, są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Na początku lipca tego roku podpisała rozszerzenie tego rozporządzenia także na inne sektory.

Podczas jej kadencji stopa bezrobocia spadła z 17,2 proc. na koniec kwietnia 2006 r. do 12,2 proc. w lipcu tego roku. Ekonomiści wskazywali, że był to w dużej części spadek spowodowany emigracją Polaków do pracy na Zachód.

Ponadto resort podwyższył wysokość świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej.

Przygotowano także projekt corocznej waloryzacji rent i emerytur od 2008 roku, a także projekty dotyczące reformy emerytalnej, czyli m.in. o wypłacie emerytur z otwartych funduszy emerytalnych oraz o emeryturach pomostowych.

Nie udało się natomiast doprowadzić m.in. do zawarcia umowy społecznej "gospodarka-praca-rodzina-dialog" (Kalata jako szefowa resortu pracy pełniła także funkcję przewodniczącej Komisji Trójstronnej) ani przekształcenia Ochotniczych Hufców Pracy w rządową agencję zatrudnienia młodzieży. Nie przedstawiono także dotychczas zapowiadanego na połowę roku projektu ustawy o rynku pracy, który miał być "odważny, wręcz nowatorski".

Minister zapowiadała ponadto zwiększenie płacy minimalnej do 50- 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W lutym tego roku premier przejął nadzór nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który wcześniej sprawowało ministerstwo pracy. Powołano także międzyresortowy zespół ds. nadzoru nad ubezpieczeniami społecznymi, który opiniował projekty dotyczące reformy emerytalnej i proponował własne rozwiązania.

W marcu Sejm odrzucił wniosek PO o wotum nieufności dla Kalaty. Platforma przekonywała, że Kalata powinna odejść, bo brak jej kompetencji i jest ministrem "na pozór". Główne zarzuty PO wobec Kalaty to: brak reformy rynku pracy i rozwiązań, które zastopowałyby emigrację zarobkową Polaków, brak waloryzacji rent i emerytur, brak ustawy o emeryturach pomostowych. W debacie nad wnioskiem o odwołanie Kalaty Platformę wsparły SLD i PSL.

Kalata z Samoobroną związana jest od sześciu lat. Jest ekonomistką i gospodarczą ekspertką Samoobrony oraz doradcą Andrzeja Leppera.

W ostatnich wyborach parlamentarnych kandydowała z list Samoobrony do Sejmu - bez powodzenia. Startowała pod hasłem: "Twarda baba".

Było to jej drugie podejście do uzyskania mandatu poselskiego. W 2001 r. próbowała się dostać do Sejmu z list SLD. Media donosiły, że przed tymi wyborami była w zespole eksperckim piszącym program dla rządu Leszka Millera.

Anna Kalata urodziła się 10 maja 1964 roku w Milanówku. Ukończyła ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1993 roku otrzymała tytuł magistra tego wydziału. Jest absolwentką studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym.

Od 2004 r. była prezesem Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. W latach 2003-2005 była członkiem zarządu mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych i szefem hurtowni Ruchu. W latach 2002-2003 pełniła funkcje dyrektora Departamentu Rozwoju w Pocztowym Funduszu Leasingowym.

Od kilku lat jest przedsiębiorcą - właścicielką firmy usługowo- handlowej.

Kalata interesuje się psychologią, polityką gospodarczą i społeczną, a także ogrodnictwem. Zna język niemiecki i rosyjski oraz podstawy angielskiego.

Ma męża i dwoje dzieci.(PAP)

bpi/ malk/ dym/

Tagi: politycy, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz