Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Becikowe nie dla wszystkich. Jest projekt zmian

0
Podziel się:

Rząd zdecydował, ze becikowe ma trafiać tylko do rodzin o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę.

Becikowe nie dla wszystkich. Jest projekt zmian
(Graça Victoria/Dreamstime.com)
bEDBxYlN

Rząd zdecydował, ze becikowe ma trafiać tylko do rodzin o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę. To realizacja postulatu zawartego w expose premiera, który zapowiadał, że becikowe przysługiwać będzie rodzinom o rocznych dochodach poniżej 85 tys.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W myśl projektu od 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe, przysługiwać będzie jedynie rodzinom o miesięcznych dochodach nieprzekraczających 1922 zł na osobę.

bEDBxYlP

W listopadowym expose premier Donald Tusk zapowiedział, że świadczenie to trafiać będzie tylko do rodzin najbardziej potrzebujących, czyli uzyskujących roczne dochody poniżej 85 tys. zł i taki próg zawarto w pierwotnej wersji projektu. Jednak Rządowe Centrum Legislacji zwróciło uwagę, że takie rozwiązanie może być sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości oraz sprawiedliwości społecznej, byłyby bowiem najbardziej korzystne dla rodzin wychowujących jedno dziecko.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/134/128902.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/becikowe;po;nowemu;ministerstwo;przypomina,198,0,876230.html) *Becikowe po nowemu. Ważna zmiana * Od przyszłego roku, żeby otrzymać tzw. becikowe, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie, że matka od co najmniej 10. tygodnia ciąży pozostawała pod opieką lekarza.

Kryterium dochodowe zostało bowiem w tym przypadku ustalone "na rodzinę", a nie - jak to ma miejsce w przypadku kryterium stosowanym przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego - _ w przeliczeniu na osobę _. Dlatego rodzina wielodzietna, w której dwoje pracujących małżonków razem osiąga dochód nieznacznie przekraczający wskazany w projekcie próg, nie uzyskałoby becikowego, mimo że ich dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie mógł być znacznie niższy niż w rodzinie wychowującej jedno dziecko, spełniającej kryterium.

MPiPS uwzględniło te uwagi i przygotowało nową wersję projektu, która zakłada, że becikowe będzie przysługiwać rodzinom, w których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę. Kwota ta jest odzwierciedleniem progu podatkowego 85 tys. w przypadku rodziny trzyosobowej (takie rodziny stanowią ok. 50 proc. wszystkich rodzin ubiegających się o to świadczenie).

bEDBxYlV

Oznacza to, że rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli złożyć oświadczenia lub zaświadczenia dokumentujące ich dochody. Obecnie becikowe (1 tys. zł) wypłaca się na każde dziecko, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.

Wysokość kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania becikowego, będzie weryfikowana co trzy lata (z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin). Oznacza to, że najbliższa weryfikacja nastąpi w 2015 r.

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka, przysługuje obecnie wszystkim rodzicom, niezależnie od dochodu. Od początku tego roku warunkiem wypłacenia jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Pisemny wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Ustawę autorstwa LPR, wprowadzającą becikowe, Sejm uchwalił w grudniu 2005 r.

bEDBxYlW
O becikowym czytaj więcej w Money.pl
Reformy reformami, ale to się nie zmieni W wielu miejscowościach wsparcie przysługuje jedynie rodzinom o bardzo niskich dochodach.
Duże zmiany w becikowym. Spiesz się! Jeszcze do końca tego roku można dostać tysiąc złotych na dziecko na uproszczonych zasadach.
Bez tego nie licz na 1000 zł. Nowe w becikowym Od przyszłego roku, aby otrzymać tzw. becikowe, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie, że matka od co najmniej 10. tygodnia ciąży pozostawała pod opieką lekarza.
bEDBxYmq
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)