Notowania

wiadomości
25.04.2012 14:57

CIR: rząd przyjął Program konwergencji - Aktualizacja 2012

Rada Ministrów przyjęła w środę Program konwergencji - Aktualizacja 2012, przedłożony przez ministra finansów - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. W Aktualizacji przedstawiono średniookresowe prognozy dla Polski.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rada Ministrów przyjęła w środę Program konwergencji - Aktualizacja 2012, przedłożony przez ministra finansów - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. W Aktualizacji przedstawiono średniookresowe prognozy dla Polski.

"Głównym celem polityki gospodarczej rządu, w średnim okresie, pozostaje stworzenie warunków do szybkiego i zrównoważonego wzrostu, przy zapewnieniu optymalnego tempa konsolidacji finansów publicznych" - napisano w komunikacie.

CIR podało, że w pierwszej kolejności celem rządu jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r., a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2015 r. "Istotne jest także zapewnienie stabilności finansów publicznych oraz trwałej równowagi sektora instytucji rządowych i samorządowych przez stabilizującą regułę wydatkową, obejmującą cały sektor. Jej efektem będzie zmniejszanie deficytu sektora w średnim okresie do poziomu ok. 1 proc. PKB" - napisano.

Według wyliczeń, na które powołuje się CIR, państwowy dług publiczny w br. będzie niższy niż w roku ubiegłym i wyniesie 50,5 proc. PKB. Przyjmuje się też, że relacja ta spadnie poniżej 50 proc. w 2013 r.

W komunikacie wskazano, że w 2011 r. dokonano jednej z największej redukcji deficytu sektora finansów publicznych od początku transformacji. Według wstępnych danych deficyt tego sektora w 2011 r. wyniósł 5,1 proc. PKB. Oznacza to obniżenie w stosunku do 2010 r. o 2,7 pkt proc. (z poziomu 7,8 proc. PKB). "Tak duże ograniczenie deficytu nastąpiło głównie po stronie wydatkowej. Relacja wydatków krajowych do PKB ukształtowała się w ub.r. na poziomie o 1,9 pkt proc. niższym niż w 2010 r." - czytamy w komunikacie.

Na zlikwidowanie nadmiernego deficytu w 2012 r. wpływ ma mieć m.in. ograniczenie możliwości odliczania VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych z homologacją ciężarową i paliwa wykorzystywanego do ich napędu; zniesienie ulg na biokomponenty w akcyzie; podwyższenie akcyzy na papierosy; podwyższenie akcyzy na olej napędowy i opłaty paliwowej; likwidacja tzw. lokat antybelkowych; wzrost dochodów z dywidend; wprowadzenie podatku od wydobycia miedzi i srebra; wpływy z mandatów z nowego sytemu fotoradarów. "Ponadto jednym z głównych czynników ograniczających deficyt będą finansowe skutki zaplanowanej przez rząd reformy systemu emerytalnego" - napisano.

W dokumencie prognozuje się, że w 2012 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 2,9 proc. PKB, w 2013 r. będzie to 2,2 proc. PKB, 1,6 proc. PKB w 2014 r. i 0,9 proc. PKB w 2015 r.

CIR, powołując się na prognozy MF podało także, że realny wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 2,5 proc., w 2013 - 2,9 proc., w 2014 - 3,2 proc, a w 2015 - 3,8 proc.

"Z kolei inflacja w 2012 r. utrzyma się na wysokim poziomie. Jest to związane ze zwiększeniem jej poziomu pod koniec 2011 roku, m.in. na skutek deprecjacji kursu złotego. Średnioroczny CPI w roku bieżącym wyniesie 4 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oczekuje się, że w kolejnych latach presja inflacyjna będzie stopniowo się zmniejszać, a CPI zbliży się do celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. - PAP)" - czytamy w komunikacie. (PAP)

rbk/ amac/ je/ gma/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz