Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

GUS: Poprawa ocen koniunktury przemysłowej w styczniu

0
Podziel się

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w styczniu jest
oceniany lepiej niż w grudniu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wpływają na to głównie
pozytywne prognozy w zakresie portfela zamówień i produkcji, a także mniej pesymistyczne niż przed
miesiącem oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej - wynika ze styczniowego badania GUS.

bEiMGNXF

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w styczniu jest oceniany lepiej niż w grudniu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wpływają na to głównie pozytywne prognozy w zakresie portfela zamówień i produkcji, a także mniej pesymistyczne niż przed miesiącem oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej - wynika ze styczniowego badania GUS.

Z badania wynika, że w styczniu ogólny klimat koniunktury wynosi 0 wobec minus 2 w grudniu. Zarówno poprawę, jak i pogorszenie koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw (przed miesiącem odpowiednio 18 proc. i 20 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa (64 proc.) uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ograniczenie bieżącego (zarówno krajowego jak i zagranicznego) portfela zamówień powoduje, że dyrektorzy przedsiębiorstw zmniejszają aktualną produkcję w większym stopniu niż w grudniu. Odpowiednie prognozy są pozytywne. Oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Należności od kontrahentów są pozyskiwane terminowo. W przedsiębiorstwach utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać mniej znaczących zwolnień pracowników niż przewidywano w grudniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć" - napisano w komentarzu do badania.

bEiMGNXH

Z badania wynika, że w styczniu 6,6 proc. (7,5 proc. w IV kwartale ub. roku i 6,9 proc. w styczniu 2009 r.) badanych przedsiębiorstw deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności.

"W pozostałych firmach zgłaszających występowanie przeszkód najsilniej odczuwanymi barierami są: niedostateczny popyt na rynku krajowym (60 proc. przedsiębiorstw w styczniu 2009 r. i 2010 r., 61 proc. w IV kwartale ub. roku), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (54 proc. przedsiębiorstw w styczniu, 61 proc. w IV kwartale, 62 proc. przed rokiem - znaczenie tej bariery w skali roku spadło w największym stopniu), niedostateczny popyt na rynku zagranicznym (46 proc. przedsiębiorstw w styczniu, 48 proc. w I i IV kwartale ub. roku). W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery związanej z problemami finansowymi (z 14 proc. do 18 proc.)" - napisano.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców w styczniu, podobnie jak przed rokiem, wynosi 72 proc. (w IV kwartale wynosiło 73 proc.).

"W ujęciu rocznym w największym stopniu obniżyło się wykorzystanie mocy produkcyjnych u producentów: pozostałego sprzętu transportowego, metali, odzieży, metalowych wyrobów gotowych oraz zajmujących się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń. W skali roku wzrosło natomiast wykorzystanie mocy produkcyjnych głównie u producentów wyrobów tekstylnych" - dodano. (PAP)

bEiMGNXN

nik/ asa/ je/

bEiMGNYi
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)