Notowania

projekt
13.11.2008 16:21

Jest już projekt znoszący obowiązek meldunkowy

Będą zmiany zasad zgłaszania i rejestracji miejsca zamieszkania. Rząd przygotował już projekt ustawy, który znosi obowiązek meldunkowy. Miejsce zamieszkania będziemy mogli zgłosić urzędowi przez internet. Z dowodów osobistych zniknie rubryczka "adres zameldowania".

Podziel się
Dodaj komentarz

Będą zmiany zasad zgłaszania i rejestracji miejsca zamieszkania. Rząd przygotował już projekt ustawy, który znosi obowiązek meldunkowy. Miejsce zamieszkania będziemy mogli zgłosić urzędowi przez internet. Z dowodów osobistych zniknie rubryczka "adres zameldowania".

Jak dowiedziała się w czwartek PAP w Centrum Informacyjnym Rządu nad przyjętym przez Radę Ministrów projektem trwają właśnie ostatnie prace redakcyjne. Po tym projekt trafi do Sejmu.

Projekt przewiduje likwidację obowiązku rejestracji wszystkich dotychczasowych form pobytu o charakterze czasowym (tzw. pobyty czasowe do trzech miesięcy, pobyty czasowe powyżej trzech miesięcy, obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów).

Nie będzie jak dotychczas obowiązku meldunkowego, będziemy za to dokonywać rejestracji. Propozycja upraszcza też procedury: nie będzie np. konieczności udokumentowania przed urzędem stanu prawnego lokalu, w którym chcemy się zarejestrować.

Projekt zawiera definicję "podstawowego miejsca zamieszkania". Według niej jest to miejsce, "w którym koncentrują się więzi osobiste" danej osoby, ale też najczęściej spędza tam ona codzienny czas wolny od pracy.

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami osoba, która zmieni miejsce zamieszkania będzie miała 30 dni, aby poinformować o tym fakcie właściwy urząd gminy.

Poza zarejestrowanym podstawowym miejscem zamieszkania będziemy mogli też zgłosić dodatkowe miejsce zamieszkania. To rozwiązanie ma być wykorzystywane głównie przez osoby uczące się lub pracujące poza rodzinną miejscowością.

Zgłoszenia podstawowego lub dodatkowego miejsca zamieszkania będziemy mogli dokonać tak, jak obecnie na pisemnym formularzu w naszym urzędzie gminy. By tego dokonać będziemy musieli jedynie przedstawić do wglądu dowód osobisty lub paszport.

W formularzu zgłoszeniowym będziemy podawać m.in. nasze dane osobowe, dotychczasowy adres zarejestrowania, adres nowego podstawowego miejsca zamieszkania, nazwisko i imię lub nazwę właściciela lokalu, w którym się będziemy rejestrować.

Nowością jest możliwość zgłoszenia miejsca zamieszkania za pośrednictwem internetu. W tym przypadku konieczne jednak będzie posiadanie podpisu cyfrowego. Zgłoszenia będzie można również dokonać przez pełnomocnika.

Rejestracja będzie dokonywana przez urzędy bezzwłocznie, po dokonaniu zgłoszenia. Jeśli byłoby to nie możliwe od razu, ze względu na brak bezpośredniego dostępu do rejestrów, urząd będzie miał na to maksymalnie dwa dni robocze.

Skutkiem rejestracji w nowym miejscu zamieszkania będzie automatyczne wyrejestrowanie osoby z dotychczas zarejestrowanego miejsca zamieszkania.

Dotychczasowe miejsce zameldowania na pobyt stały stanie się naszym zarejestrowanym podstawowym miejscem zamieszkania.

Według projektu od 1 stycznia 2011 r. w dowodzie osobistym nie będzie zamieszczany adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania.

Obowiązek meldunkowy - jak podkreśla w uzasadnieniu do projektu rząd - został wprowadzony w Polsce w 1928 r. Miał on wówczas charakter porządkowy i służył odbudowie państwowości polskiej. Po II wojnie światowej meldunek stał się elementem systemu kontroli państwa, które konstruując przepisy dotyczące ewidencji ludności nałożyło na obywateli rygorystyczny wymóg informowania o każdym wyjeździe poza miejsce zamieszkania.

Według rządu takie rozwiązania, charakterystyczne dla ustroju Polski sprzed 1990 r., są zdecydowanie nadmiernie biurokratyczne i nie odpowiadają współczesnym realiom demokratycznego państwa prawa.

Jeśli rozwiązania wejdą w życie ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jeszcze z 1974 r., później wielokrotnie nowelizowana), zgodnie z którą osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca na stałe w kraju jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego, zostanie uchylona.

Ta sama ustawa mówi też, że osoba która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest zobowiązania zameldować się na pobyt stały lub tymczasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby od przybycia.

W wielu przypadkach meldunek jest fikcją, która tworzy liczne problemy dla urzędów. Wiele osób nie meldowało się tam, gdzie faktycznie mieszkało, instytucje nie miały potrzebnych im informacji. Np. gminy, na terenie których faktycznie mieszka więcej osób niż jest zameldowanych, są poszkodowane finansowo, bo od niezarejestrowanych nie przysługują im podatki.

Premier Donald Tusk zapowiadając zniesienie meldunku nazwał go "zabytkiem z bardzo, bardzo poprzedniej epoki". Szef rządu zapowiadał, że meldunek zostanie zniesiony do końca roku. Jest jednak mało prawdopodobne by się tak stało. W projekcie jest zapis, że ustawa wchodzi w życie trzy miesiące od ogłoszenia, więc nawet ekspresowe tempo w Sejmie na niewiele się zda. Jeśli jednak nie będzie nadzwyczajnych przeszkód przepisy będą mogły wejść w życie już za kilka miesięcy. (PAP)

stk/ par/ mow/

Tagi: projekt, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz