Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

KE porównała publiczne programy zachęcające studentów do mobilności

0
Podziel się:

Komisja Europejska po raz pierwszy opublikowała tablicę wyników mobilności
UE. Porównane są w niej publiczne systemy zachęcające studentów do podjęcia studiów lub szkoleń za
granicą. Najlepsze wyniki osiągają: Niemcy, Belgia, Hiszpania, Francja i Włochy.

bEDzlRiZ

Komisja Europejska po raz pierwszy opublikowała tablicę wyników mobilności UE. Porównane są w niej publiczne systemy zachęcające studentów do podjęcia studiów lub szkoleń za granicą. Najlepsze wyniki osiągają: Niemcy, Belgia, Hiszpania, Francja i Włochy.

Tablica wyników mobilności obejmuje wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Islandię, Norwegię, Liechtenstein i Turcję. Dokument ten powstał w odpowiedzi na apel państw członkowskich o promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi - poinformowało Przedstawicielstwo KE w Polsce w przesłanym PAP komunikacie.

"Studia i szkolenia za granicą to doskonały sposób zdobywania cennych umiejętności i doświadczenia. Dlatego też UE znacznie zwiększyła finansowanie mobilności w ramach nowego programu Erasmus+. Dzięki tablicy wyników mobilności po raz pierwszy możemy sprawdzić, na ile skutecznie poszczególne kraje tworzą warunki sprzyjające rozwojowi mobilności młodzieży i gdzie jest jeszcze pole do poprawy" - powiedziała komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Andrulla Wassiliu.

bEDzlRjb

W tablicy wyników mobilności porównano pięć zasadniczych czynników kształtujących motywację i możliwości młodych ludzi w zakresie studiowania lub szkolenia się za granicą. Okazuje się, że żaden kraj nie osiąga wysokich wyników we wszystkich badanych aspektach sprzyjających mobilności.

Pierwszą z porównywanych sfer było to, w jakim stopniu obywatele są informowani o możliwościach w zakresie mobilności i czy mogą liczyć na doradztwo w tej kwestii. Najpełniejsze wsparcie oferowane jest w Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Francji i Włoszech. Struktury oferujące informacje i doradztwo są najsłabiej rozwinięte w Bułgarii, Grecji, Słowenii i na Cyprze.

Kolejną dziedziną uwzględnioną w dokumencie była "możliwość przenoszenia pomocy dla studentów". Porównywano, czy studenci publicznych stypendiów i pożyczek mają możliwość uzyskania ich w innym kraju na tych samych zasadach, co we własnym państwie. Taka możliwość istnieje na Cyprze, w Luksemburgu, Słowenii, Finlandii i Szwecji, a także w niderlandzko- i niemieckojęzycznej części Belgii. Systemy wsparcia dla studentów są natomiast najbardziej restrykcyjne w Bułgarii, Czechach, Grecji, Chorwacji, na Litwie, w Rumunii i na Słowacji oraz we francuskojęzycznej części Belgii.

Poszczególne państwa badano też pod kątem nacisku na nauczanie języków obcych w szkołach. Najlepiej pod tym względem wypada Cypr, Luksemburg i niemieckojęzyczna część Belgii. Obowiązek nauki języka obcego nie istnieje natomiast w ogóle w szkołach w Szkocji (jako części Wielkiej Brytanii) oraz w Irlandii.

bEDzlRjh

Porównywano też uznawanie okresów studiów za granicą. Przedstawiciele KE przyznają, że większość państw przywiązuje do tej kwestii stosunkowo niewielką wagę. Najlepiej wypadły jednak Niemcy, Belgia i Hiszpania.

Ostatnim z badanych czynników było wsparcie dla studentów pochodzących ze środowisk w niekorzystnej sytuacji społecznej. Najsprawniejsze systemy wsparcia dla takich studentów, którzy chcą podjąć studia lub szkolenia za granicą, mają Niemcy, Włochy, Austria oraz niderlandzkojęzyczna część Belgii.

W zestawieniu krajom przyznawano w poszczególnych kategoriach oceny (bardzo słabą, słabą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i doskonałą). Polska w dwóch kategoriach otrzymała ocenę słabą (uznawanie studiów za granicą i możliwość przenoszenia pomocy dla studentów), a w pozostałych kategoriach - ocenę dostateczną.

Tablica stanowi pierwszy przegląd czynników uwzględnionych w rozporządzeniu Rady z 2011 r. w sprawie mobilności młodzieży. Stanie się również w przyszłości podstawą wspólnego monitorowania na szczeblu UE. Najbliższą aktualizację tablicy wyników przewidziano na 2015 r. (PAP)

bEDzlRji

lt/ agt/ jra/

bEDzlRjC
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)