Notowania

wiadomości
16.11.2012 12:35

Komisja finansów przeciw poprawkom opozycji do projektu ustawy o VAT

Sejmowa komisja finansów opowiedziała się w piątek przeciw poprawkom opozycji do projektu ustawy o VAT. PiS proponowało m.in. zwolnienie z VAT próbek towarów pobieranych do badań, a SLD utrzymania zwolnienia z VAT dla usług niepublicznych Poczty Polskiej.

Podziel się
Dodaj komentarz

Sejmowa komisja finansów opowiedziała się w piątek przeciw poprawkom opozycji do projektu ustawy o VAT. PiS proponowało m.in. zwolnienie z VAT próbek towarów pobieranych do badań, a SLD utrzymania zwolnienia z VAT dla usług niepublicznych Poczty Polskiej.

Maria Zuba z PiS powiedziała, że w pierwszej poprawce PiS chodzi o udzielenie swego rodzaju pomocy przedsiębiorcom. "Intencja nasza jest taka, aby zwolnieniem od podatku VAT objąć również próbki pobierane do badań, do analiz, które to analizy mają poprawić jakość wyrobu i poprawić jego pozycję na rynku" - argumentowała. Zaznaczyła, że polskie wyroby są mało konkurencyjne, a przyczyną tego jest brak środków na badania i ulepszanie wyrobów przez firmy.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski powiedział, że propozycja PiS jest spójna z tym, co rząd chciał zapisać w nowelizacji, a odpowiednie zwolnienie wynika z innych zapisów ustawy, bowiem "taka próbka nie służy zaspokojeniu potrzeb końcowego odbiorcy". Jego zdaniem przyjęcie propozycji PiS prowadziłoby do niepotrzebnej kazuistyki. "Mogę się zobowiązać, że wydamy interpretację ogólną, żeby wszystkie wątpliwości tego typu wyeliminować" - zapowiedział Granowski.

Komisja negatywnie zaopiniowała też przyjęcie poprawki PiS związanej z zastosowaniem stawki zerowej w eksporcie towarów w sytuacji, gdy przed dokonaniem dostawy podatnik otrzymał zapłatę całkowitą lub częściową. Warunkiem zastosowania takiej stawki jest wywiezienie towaru w terminie dwóch miesięcy od zapłaty, natomiast PiS proponowało wydłużenie tego terminu do sześciu miesięcy.

Zmianie sprzeciwił się resort finansów tłumacząc, że mogłoby to prowadzić do większego ryzyka nadużyć przy stosowaniu stawki zerowej. Grabowski zaznaczył, że fiskus ma dwa miesiące na zwrot VAT przedsiębiorcy przy zastosowaniu stawki zerowej, co jest spójne z terminem dotyczącym wywiezienia towaru.

Nie uzyskały poparcia komisji także poprawki SLD, które miały na celu zablokowanie podwyżek VAT do 23 proc. na niektóre towary i usługi, które podlegają stawkom obniżonym lub są zwolnione: wyroby rękodzieła, niepubliczne usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską (obecnie zwolnione) i usługi związane z projekcją filmów.

Ryszard Zbrzyzny z SLD tłumaczył m.in., że opodatkowanie niepublicznych usług Poczty Polskiej pogorszy jej konkurencyjność na rynku pocztowym, a zmiana dotycząca usług projekcji filmów przełoży się na wzrost cen detalicznych.

Grabowski wyjaśnił, że zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskiego prawa do regulacji unijnych. Wiceminister przyznał, że rzeczywiście pozycja Poczty Polskiej pogorszy się, jednak poprawi się pozycja rynkowa innych operatorów, którzy świadczą takie usługi. Według MF konsekwencją zmiany będzie objęcie wszystkich operatorów takimi samymi zasadami.

Grabowski zapewnił, że nie nastąpi wzrost cen biletów do kina, ponieważ utrzymana w ustawie zostanie stawka obniżona dla usług kulturalnych i rozrywkowych". "Ta stawka obniżona nadal będzie obowiązywać. Bilety wstępu do kina będą nadal objęte stawką obniżoną" - poinformował.

Projekt przewiduje m.in. zmiany, które mają dostosować polskie prawo do regulacji UE oraz uprościć przepisy. Projekt zawiera zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia VAT (aby umożliwić podatnikom przygotowanie się do nich, komisja finansów publicznych zaproponowała, aby weszły one w życie 1 stycznia 2014 r.). W projekcie znajdują się regulacje upraszczające fakturowanie.

Poseł Janusz Cichoń z PO tłumaczył w czwartek w Sejmie, że zlikwidowany ma być obowiązek wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT, co oznacza, że podatnicy będą zobowiązani do wystawiania takich faktur jedynie na żądanie nabywców. Ponadto zakres danych określonych na fakturach będzie taki jak obecnie na rachunkach, a faktury związane ze sprzedażą paliwa do samochodu nie będą musiały zawierać numeru rejestracyjnego pojazdu.

Poza tym, gdy kwota transakcji nie przekroczy 450 zł, będzie można wystawiać faktury uproszczone. Fakturę będzie można wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce transakcja; wprowadzona zostanie też możliwość wystawiania faktur zbiorczych, obejmujących transakcje z całego miesiąca kalendarzowego. (PAP)

mmu/ je/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz