Notowania

komisja
06.10.2010 17:14

Komisja pracuje nad zmianami w ustawie o zarządzaniu kryzysowym

Wprowadzenie definicji europejskiej infrastruktury krytycznej oraz kryteriów jej wyznaczania zakłada rządowy projekt zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W środę prace nad nowymi przepisami rozpoczęła sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Podziel się
Dodaj komentarz

Wprowadzenie definicji europejskiej infrastruktury krytycznej oraz kryteriów jej wyznaczania zakłada rządowy projekt zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W środę prace nad nowymi przepisami rozpoczęła sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

"Projekt został opracowany z powodu konieczności dostosowania polskiego prawa do zapisów dyrektywy wspólnotowej 2008/114/WE, dotyczącej rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony" - mówił podczas posiedzenia komisji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Piotr Stachańczyk.

Jak dodał, opracowywana nowelizacja wprowadza definicję europejskiej infrastruktury krytycznej. Mają ją tworzyć systemy (np. łączności, zaopatrzenia w energię, finansowe) oraz (wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie) obiekty, także budowlane, urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a także sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców. Chodzi o taką infrastrukturę, znajdującą się na terenie państw UE, a więc także Polski, której zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie.

Projekt przewiduje też modyfikację definicji infrastruktury krytycznej. Określa, że obejmuje ona systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; łączności; sieci teleinformatyczne; finansowe; zaopatrzenia w żywność; zaopatrzenia w wodę; ochrony zdrowia; transportowe; ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych oraz promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

W przygotowywanej nowelizacji określono sposób wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz przekazywania związanych z tym informacji innym państwom unijnym i Komisji Europejskiej. Ma dokonywać tego dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), we współpracy z ministrami i kierownikami urzędów centralnych. Kryteria pozwalające wyznaczyć europejską infrastrukturę krytyczną mają zostać zawarte w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej, którego celem będzie poprawienie bezpieczeństwa należących do niej polskich systemów i obiektów.

Projekt zakłada też, że europejska infrastruktura krytyczna znajdująca się w Polsce będzie ewidencjonowana w wykazie przygotowywanym przez dyrektora RCB.

Projektowane przepisy trafiły w środę do dalszych prac w sejmowej podkomisji. (PAP)

gdyj/ pz/ gma/

Tagi: komisja, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz