Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Konferencja: ochrona ofiar handlu ludźmi powinna być priorytetem

0
Podziel się

Ochrona ofiar powinna być priorytetem w zwalczaniu i zapobieganiu handlowi
ludźmi - przekonywali we wtorek uczestnicy warszawskiej konferencji poświęconej temu problemowi.

bErYapFN

Ochrona ofiar powinna być priorytetem w zwalczaniu i zapobieganiu handlowi ludźmi - przekonywali we wtorek uczestnicy warszawskiej konferencji poświęconej temu problemowi.

W rozpoczętej we wtorek dwudniowej konferencji pod hasłem "Pierwszeństwo dla ofiar" bierze udział blisko 200 osób z 30 krajów będących państwami pochodzenia ofiar handlu ludźmi, krajów tranzytowych i tych, do których one trafiają.

Otwierając konferencję wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk podkreślił, że nie można ustawać w wysiłkach na rzecz doskonalenia instrumentów prawnych i praktyk służących ochronie godności i praw ofiar handlu ludźmi. Jak ocenił, dotychczas wypracowano różne modele i tzw. najlepsze praktyki, jeśli chodzi o bezpieczne zakwaterowanie ofiar i bezpieczny ich powrót do kraju pochodzenia, ale identyfikacja ofiar jest i pozostanie wyzwaniem.

bErYapFP

Reprezentująca Radę Europy Marja Ruotanen mówiła, że Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi stawia udzielenie pomocy ofiarom na pierwszym miejscu. Konwencja przewiduje m.in., że państwa będące jej stronami wypracują mechanizmy ochrony ofiar i członków ich rodziny, a także świadków w sprawach dotyczących handlu ludźmi przed potencjalnym odwetem lub zastraszeniem.

Nicolas Le Coz z działającej pod auspicjami Rady Europy Grupy Ekspertów ds. działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA), oceniając stopień wdrożenia konwencji powiedział, że w niektórych krajach wiele do życzenia pozostawia wdrażanie zapisów dotyczących ochrony ofiar.

Jak wyjaśnił, niektóre kraje wychodzą z założenia, że ochrona nie przysługuje ofiarom, jeśli wobec sprawców nie została wszczęta procedura karna (w konwencji zapisano, że ochrona przysługuje "w szczególności" w trakcie i po zakończeniu postępowania przygotowawczego lub sądowego).

Le Coz zwrócił też uwagę, że przewidziane w konwencji prawo ofiar do uzyskania odszkodowania od sprawców w niektórych krajach pozostaje fikcją. Dzieje się tak m.in. dlatego, że majątek sprawcy nie zostaje odpowiednio wcześnie zabezpieczony.

bErYapFV

Ekspert ocenił, że niektóre kraje przykładają dużą rolę do osób wykorzystywanych seksualnie (których jest najwięcej), lecz pomijają w swych działaniach inne grupy ofiar handlu ludźmi, np. mężczyzn zmuszanych do niewolniczej pracy. Skutkuje to m.in. tym, że brakuje dla nich miejsc w schroniskach dla ofiar, a czasami są oni od razu odsyłani do kraju pochodzenia.

Według przygotowanego przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) Globalnego Raportu o Handlu Ludźmi za rok 2012, w latach 2007-2010 w 118 krajach na świecie zostały wykryte ofiary handlu ludźmi pochodzące z co najmniej 136 państw. Światowa Organizacja Pracy szacuje, że blisko 21 mln osób stało się ofiarami pracy przymusowej, w tym związanej z wykorzystaniem seksualnym.

Według ubiegłorocznego raportu GRETA Polska jest zarówno krajem, z którego pochodzą, jak i krajem, do którego trafiają ofiary tego typu przestępstw. Według raportu ofiary handlu ludźmi z Polski najczęściej trafiają do Niemiec, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii. Z kolei do Polski trafiają ofiary tego procederu głównie z Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, Mołdawii, Białorusi, Wietnamu i Rosji.

W raporcie z maja br. eksperci GRETA pochwalili Polskę m.in. za przyjęcie krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2011-2012, który - jak ocenia GRETA - jest wyczerpujący i odnosi się do wszystkich aspektów walki z tym procederem.

bErYapFW

GRETA wezwała też polskie władze do podjęcia kolejnych działań, aby zapewnić ofiarom tego procederu należytą pomoc i ochronę, gwarantowaną konwencją. W raporcie zwrócono też uwagę, że bardzo niewiele ofiar otrzymało odszkodowanie od sprawców i nie ma danych na temat ofiar, którym przyznano odszkodowanie od państwa.

W zeszłym roku polskie prokuratury oskarżyły o handel ludźmi 32 osoby, prowadzono 65 postępowań dotyczących takich spraw, 230 osób zostało pokrzywdzonych na skutek tego przestępstwa.

Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi w 2010 r. (PAP)

mca/ abr/ mag/

bErYapGq
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)