Notowania

wiadomości
09.05.2012 16:16

Konsultacje KRRiT dot. m.in. konkursów na członków władz mediów publicznych

KRRiT rozpoczyna konsultacje dotyczące konkursów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji. Inne dotyczą m.in. możliwości rozszerzenia definicji nadawcy społecznego oraz dostępności programów dla osób niepełnosprawnych.

Podziel się
Dodaj komentarz

KRRiT rozpoczyna konsultacje dotyczące konkursów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji. Inne dotyczą m.in. możliwości rozszerzenia definicji nadawcy społecznego oraz dostępności programów dla osób niepełnosprawnych.

Podsumowując ubiegłoroczny wybór nowych władz mediów, Krajowa Rada za niewłaściwe uznała - choć przepisy tego nie zakazują - łączenie funkcji członka rady nadzorczej i członka zarządu we władzach różnych mediów publicznych, a także ubieganie się nowo wybranych członków rad nadzorczych o miejsce w˙zarządzie spółek mediów publicznych w konkursach, które te rady ogłaszają. Niewłaściwym w ocenie rady jest też pełnienie funkcji we władzach mediów publicznych przez czynnych polityków.

W ub.r. rada nadzorcza TVP przez blisko dwa tygodnie nie mogła podejmować żadnych decyzji. Stało się tak na skutek powołania przez KRRiT na członka zarządu TVP Bogusława Piwowara - członka rady nadzorczej tej spółki. Na zwalniane przez niego miejsce KRRiT musiała przeprowadzić konkurs; został on rozstrzygnięty dopiero w drugim podejściu - pod koniec lipca 2011 r.

W skład zarządu TVP Krajowa Rada powołała też innego członka rady nadzorczej - Juliusza Brauna. W tym wypadku nie obowiązywały jednak żadne procedury konkursowe - Braun do rady był delegowany przez ministra kultury. Trzecim członkiem zarządu TVP decyzją KRRiT został polityk PSL Marian Zalewski - ówczesny wiceminister rolnictwa.

W ogłoszonych konsultacjach KRRiT pyta m.in. o to, jakie mechanizmy prawne powinny ograniczać obecne możliwości łączenia funkcji we władzach spółek.

W kolejnych konsultacjach KRRiT pyta, czy należałoby rozszerzyć katalog podmiotów mogących ubiegać się o status nadawcy społecznego. Dziś w Polsce działa jedynie ośmiu tego typu nadawców; wszyscy realizują programy społeczno-religijne (należy do nich m.in. Radio Maryja). Zdaniem KRRiT niewielka liczba nadawców społecznych świadczy o tym, że obecne przepisy nie stwarzają sprzyjających warunków dla rozwoju takich mediów, więc celowe byłoby objęcie tą definicją np. podmiotów działających nonđprofit.

Krajowa Rada pyta też m.in. o to, czy zasadne jest dopuszczenie emisji reklam przez nadawców społecznych. Dziś nadawcy społeczni reklam nadawać nie mogą.

Kolejne konsultacje dotyczą dostępności programów dla osób niepełnosprawnych. Ustawa medialna zobowiązuje wszystkich nadawców telewizyjnych posiadających polskie koncesje do przeznaczania 10 proc. kwartalnego czasu nadawania (z wyłączeniem reklam i telesprzedaży) na audycje z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. KRRiT chciałaby zmienić ten zapis tak, by udział tego typu programów stopniowo zwiększał się - do 50 proc. w 2020 r. W konsultacjach Krajowa Rada pyta m.in. o to, jaki typ udogodnień (audiodeskrypcja, napisy dla niesłyszących, język migowy) powinien być stosowany w różnego typu audycjach telewizyjnych.

Krajowa Rada chce też poznać opinie dotyczące zakresu programów telewizji publicznej, do których transmitowania ustawowo zobowiązani są operatorzy telewizji kablowych czy platform satelitarnych. Obecnie obowiązek ten dotyczy tylko telewizyjnej Jedynki, Dwójki i jednego programu regionalnego. KRRiT pyta, czy obowiązek ten powinien objąć też inne kanały, jak np. TVP Kultura, TVP Historia, TVP Seriale i TVP Sport.

Z pytaniami stawianymi w poszczególnych konsultacjach można zapoznać się na stronie Krajowej Rady - krrit.gov.pl. Odpowiedzi we wszystkich konsultacjach można nadsyłać do 15 czerwca pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Do 2 lipca trwają z kolei ogłoszone pod koniec marca konsultacje KRRiT ws. umieszczenia kolejnych programów telewizyjnych na pierwszym multipleksie cyfrowym. (PAP)

mca/ itm/ bk/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz