Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

MF: część członków RPP powinna być powoływana co 2 lata

0
Podziel się:

Jedna trzecia składu Rady Polityki Pieniężnej ma być powoływana co dwa lata
w równej liczbie przez: prezydenta, Sejm oraz Senat - zakłada najnowsza wersja projektu założeń do
nowelizacji ustawy o NBP, przygotowana przez resort finansów.

bEDuHLAR

Jedna trzecia składu Rady Polityki Pieniężnej ma być powoływana co dwa lata w równej liczbie przez: prezydenta, Sejm oraz Senat - zakłada najnowsza wersja projektu założeń do nowelizacji ustawy o NBP, przygotowana przez resort finansów.

"W celu zwiększenia stabilności składu RPP proponuje się wprowadzenie, w zgodności z postanowieniami konstytucji RP, rozwiązania, zgodnie z którym 1/3 składu RPP byłaby powoływana co 2 lata w równej liczbie przez prezydenta, Sejm oraz Senat. Zapewniłoby to płynne zmiany składu RPP i wpłynęło na zachowanie stabilności jej działania" - napisano w najnowszej wersji projektu założeń do noweli.

Dodano, że projekt ustawy nie będzie mógł przewidywać skrócenia lub wydłużenia kadencji RPP.

bEDuHLAT

W dokumencie czytamy, że wprowadzenie proponowanych zmian miałoby odbywać się w ten sposób, iż w określonym terminie od wejścia w życie noweli, każdy z organów kształtujących skład RPP powołałby dodatkowo po jednym członku Rady. Oznaczałoby to, że składałaby się on przejściowo z 12 członków (obecnie jest ich dziewięciu).

Następnie po zakończeniu indywidualnych kadencji obecnych członków RPP (2016 r.), prezydent, Sejm oraz Senat powołaliby tylko po jednym jej członku, a więc skład RPP zmniejszyłby się tymczasowo do sześciu osób.

"Po upływie kolejnych dwóch lat organy kształtujące skład RPP uzupełniłyby ją o kolejnych 3 członków do ustawowej liczby 9 członków RPP. Następnie co 2 lata wymianie ulegałby 1/3 składu RPP" - napisano.

"Licząc od 2018 r. skład osobowy RPP byłby więc kształtowany z uwzględnieniem ustawowej 9-osobowej liczby członków RPP. Zaletą tego rozwiązania byłoby wyeliminowanie sytuacji, w których w tym samym (zbliżonym) terminie następowałaby wymiana większości członków RPP. Wpływałoby to na zachowanie stabilności w składzie Rady, co jednocześnie zwiększać będzie stabilność podejmowanych decyzji, wpływających na sposób prowadzenia polityki monetarnej Polski" - podkreślono w projekcie założeń.

bEDuHLAZ

We wcześniejszej wersji projektu założeń, z sierpnia tego roku, MF proponował dwukadencyjność członków RPP. Obecnie jej członkowie powoływani są na sześć lat.

Pomysłowi temu sprzeciwiał się sam NBP, który stwierdził, iż może to budzić wątpliwości co do niezależności banku i obniżyć wiarygodność polityki pieniężnej.

Nowa wersja założeń do projektu zakłada też wydzielenie w NBP grupy stanowisk, które obsadzane będą w drodze powołania, a nie jako dotychczas umowy o pracę. "Dotyczyć to ma stanowisk dyrektorów oddziałów, dyrektorów i wicedyrektorów departamentów i innych jednostek organizacyjnych centrali NBP oraz doradców prezesa NBP" - wskazano w dokumencie.

"Mając na względzie kadencyjność organów NBP, nieuzasadnione jest, co ma miejsce w dotychczasowej praktyce, zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony z osobami sprawującymi funkcje dyrektorów oraz doradców prezesa NBP. Takie bowiem ukształtowanie stosunków pracy tych osób w praktyce znacznie utrudnia lub nawet uniemożliwia prowadzenie aktywnej polityki kadrowej, co jest niezbędne w dążeniu do stałego podnoszenia jej jakości, zwłaszcza w odniesieniu do kadry kierowniczej" - dodano.

bEDuHLBa

W założeniach do projektu stwierdzono, że proponowane rozwiązania umożliwią w przyszłości właściwy dobór kadry kierowniczej oraz doradczej NBP, "stosownie do aktualnych wyzwań stojących przed bankiem centralnym i zadań nakładanych na dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych banku".

Celem zmian w przepisach o NBP jest - jak podkreślono w dokumencie - aktualizacja obecnie obowiązujących przepisów oraz dodanie nowych, które mają zwiększyć przejrzystość funkcjonowania banku oraz dostosować działalność NBP do sytuacji panującej obecnie na rynku finansowym.

RPP jest organem NBP - jej przewodniczącym jest prezes banku. Rada zajmuje się m.in. ustalaniem wysokości stóp procentowych, ustala corocznie założenia polityki pieniężnej, ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków, zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności banku. (PAP)

rbk/ je/ ura/

bEDuHLBu
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)