Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

MF: po maju br. deficyt w budżecie wyniósł 32.142,1 mln zł

0
Podziel się:

Deficyt budżetu państwa po maju 2010 roku wyniósł 32.142,1 mln zł, co daje
61,6 proc. deficytu planowanego na poziomie 52,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w
komunikacie.

bEJBmLmJ

Deficyt budżetu państwa po maju 2010 roku wyniósł 32.142,1 mln zł, co daje 61,6 proc. deficytu planowanego na poziomie 52,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Wydatki państwa wyniosły 128.881,6 mln zł, czyli 42,8 proc. kwoty 301.220,8 mln zł planowanej na 2010 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 96.739,5 mln zł, czyli 38,9 proc. planu rocznego wynoszącego 249.006,6 mln zł.

bEJBmLmL

plan wykonanie wykonanie na 2010 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 249.006,6 96.739,5 38,9 podatki pośrednie 160.840,0 66.553,6 41,4 w tym podatek akcyzowy 53.070,0 21.485,1 40,5 CIT 26.300,0 8.886,2 33,8 PIT 36.085,0 13,750,4 38,1

dochody niepodatkowe 22.411,2 7.208,4 32,2 w tym cło 1.804,0 630,6 35,0 środki z UE 3.370,4 340,9 10,1 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 238,1 10,9 4,6 fundusze strukturalne i inne 3.132,3 330,0 10,5

WYDATKI 301.220,8 128.881,6 42,8 obsługa długu krajowego 26.592,1 10.990,4 41,4 obsługa długu zagranicznego 8.276,4 4.574,7 55,3 rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 14.082,1 5.836,6 41,4 dotacja dla funduszu emerytalno-rent. 15.445,6 6.068,5 39,3 dotacje dla FUS 37.923,7 21.228,8 56,0 subwencja dla samorządów 47.184,5 23.663,6 50,2

bEJBmLmR

DEFICYT/NADWYŻKA -52.214,2 -32.142,1 61,6

Środki na finans. -14.432,9 -1,3 0,0 budżetu środków UE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU 66.647,1 32.143,4 48,2

krajowe 45.486,2 21.544,9 47,4

bEJBmLmS

bony 8.327,1 -4.555,6 - obligacje 51.759,2 28.950,2 55,9 środki z 09 6.762,3 10.425,4 154,2 pożyczki udzielone 43,8 -69,4 - pozostałe przychody i rozchody - - - przychody z prywat. 25.000,0 6.956,4 27,8 rozdysponowanie przychodów z prywat.-38.296,3 -13.880,8 36,2 w tym OFE -22.506,2 -9.531,8 42,4 Prefinansowanie z UE -1.347,6 -16,1 1,2 lokata - 7.026,4 - środki na centralnym rachunku bieżącym 6.762,3 -761,2 - budżetu państwa

zagraniczne 21.160,9 10.598,5 50,1

(PAP)

map/ ana/ pad/

bEJBmLnm
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)