Formularz PIT-36

Deklaracja PIT-36 to jedno z najpopularniejszych zeznań podatkowych. Dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej - 18 proc. i 32 proc. Należy je złożyć do końca kwietnia następującego po roku podatkowym (w 2017 roku ze względu na ustawienie dni wolnych obowiązuje termin 2 maja).

Na formularzu rozliczą się osoby, które w ubiegłym roku podatkowym:

1. prowadziły:
 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;

 • działy specjalne produkcji rolnej;

2. uzyskały przychody z:
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (opodatkowane na zasadach ogólnych);

 • źródeł krajowych, od których samodzielnie opłacały zaliczki na podatek;

 • ze źródeł przychodów z zagranicy (bez pośrednictwa polskich płatników);

 • z innych źródeł opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik i podatnik w ciągu roku nie odprowadzali zaliczek;

PIT-36 wybiorą także podatnicy, którzy:

 • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy);

 • dokonują doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy;

 • sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego;

 • obniżają dochód o straty z lat ubiegłych;

 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy (art. 29, 30 i 30a ustawy), jeżeli nie został uprzednio pobrany przez płatnika;

Druk PIT-36 jest przeznaczony zarówno dla podatników indywidualnych, jak i korzystających z rozliczenia łącznie z dochodami małżonka lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Formularz składa się również w sytuacji, gdy rodzic dolicza do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną). Nawet, jeśli w innym wypadku poprawnym zeznaniem podatkowym byłby PIT-37.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę