Notowania

wiadomości
25.07.2011 13:00

MPiPS o wymaganiach wobec opiekuna dziennego

Osoby, które chcą być dziennym opiekunem, mogą ukończyć konieczne szkolenie, dopiero gdy będą miały pewność zatrudnienia; szkolenia te mogą być finansowane np. z Europejskiego Funduszu Społecznego - przypomina MPiPS.

Podziel się
Dodaj komentarz

Osoby, które chcą być dziennym opiekunem, mogą ukończyć konieczne szkolenie, dopiero gdy będą miały pewność zatrudnienia; szkolenia te mogą być finansowane np. z Europejskiego Funduszu Społecznego - przypomina MPiPS.

Na początku kwietnia weszła w życie tzw. ustawa żłobkowa, która wprowadziła nowe formy opieki nad małymi dziećmi - oprócz żłobków również kluby dziecięce oraz opiekunów dziennych. Uprościła zasady zakładania żłobków, które przestały być zakładami opieki zdrowotnej - żłobki i inne formy opieki podlegają resortowi pracy, a nie jak wcześniej Ministerstwu Zdrowia.

Zgodnie w ustawą opiekunowie dzienni mogą sprawować opiekę nad dziećmi od 20. tygodnia życia do trzech lat. Będą zatrudniani przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Opiekę nad dziećmi będą sprawować w swoim domu lub lokalu udostępnionym przez gminę. Kandydaci na opiekunów będą wyłaniani w drodze konkursu ogłaszanego przez gminę. Opiekun dzienny ma być zatrudniany na podstawie umowy, w której określone będą jego obowiązki, czas, miejsce sprawowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia. Przed rozpoczęciem pracy powinien odbyć 160-godzinne szkolenie, jeśli nie posiada odpowiednich kwalifikacji.

Opiekun ma się zajmować - w zależności od wielkości lokalu - maksymalnie pięciorgiem dzieci, a gdy w grupie znajdzie się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki - trojgiem. Opiekunem dziennym może zostać np. rodzic, który zajmuje się własnym dzieckiem.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że do konkursu mogą przystępować nie tylko osoby, które już odbyły szkolenie dla dziennego opiekuna. Ukończenie takiego szkolenia jest możliwe po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu i przed podjęciem pracy. Trzeba jednak w odpowiedni sposób określić warunki konkursu. "Rozwiązanie to daje kandydatom na dziennych opiekunów możliwość odbycia szkolenia dopiero po pozytywnym dla nich rozstrzygnięciu konkursu. Jest to zasadne ze względu na możliwie wysoki koszt tych szkoleń" - przekonuje resort pracy.

MPiPS zwraca także uwagę, że w kwestii finansowania szkoleń dla dziennych opiekunów, gminy mogą współpracować z urzędami pracy, które mają możliwość wykorzystania na ten cel środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. "Osoba zainteresowana takim szkoleniem powinna złożyć wniosek we właściwym urzędzie pracy. Szkolenie ma charakter indywidualny. Więcej informacji można uzyskać w urzędach pracy i na stronach internetowych urzędów pracy" - przypomina ministerstwo.

W Warszawie opiekun dzienny będzie mógł zarobić maksymalnie 2,5 tys. zł brutto, gdy opiekować się będzie pięciorgiem dzieci powyżej pierwszego roku życia, 2 tys. zł, gdy zajmie się czwórką dzieci, 1,5 tys. zł przy trójce dzieci. W przypadku opiekowania się dziećmi młodszymi lub niepełnosprawnymi będzie mógł zarobić 2,5 tys. zł przy trójce oraz 2 tys. zł przy dwójce dzieci.

Opłata za pobyt dziecka u opiekuna dziennego będzie w stolicy taka jak za żłobek i wyniesie 27 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (w tym roku jest to nieco ponad 374 zł). Do tego dojdzie opłata za dzienne wyżywienie dziecka w wysokości 0,43 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 6 zł.(PAP)

akw/ abr/ bk/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz