Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

MSZ: sukcesem nowy budżet UE i wzmocniona pozycja Polski w Europie

0
Podziel się:

Wynegocjowanie korzystnego dla Polski budżetu UE oraz wzmocnienie pozycji
Polski w Europie przez skuteczne budowanie koalicji - to największe polskie sukcesy w pierwszym
półroczu 2013 r. - ocenił podsekretarz stanu w MSZ Artur Nowak-Far.

bEEfInnp

Wynegocjowanie korzystnego dla Polski budżetu UE oraz wzmocnienie pozycji Polski w Europie przez skuteczne budowanie koalicji - to największe polskie sukcesy w pierwszym półroczu 2013 r. - ocenił podsekretarz stanu w MSZ Artur Nowak-Far.

W środę w Senacie MSZ przedstawiło informację o udziale Polski w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2013 r., gdy przewodnictwo w Radzie Unii sprawowała Irlandia.

Jak mówił Nowak-Far, w pierwszych miesiącach 2013 r. kryzys gospodarczy pozostawał głównym wyzwaniem, przed którym stała UE. "Polska stanowi tu wyjątek, bo kryzys nie oddziaływał tu tak głęboko, jak w innych krajach europejskich, dlatego nie dostrzegliśmy, by poparcie dla integracji europejskiej w Polsce się znacząco zmniejszyło" - zauważył.

bEEfInnr

Ocenił, że w roku 2013 Polska zdołała wzmocnić swoją pozycję w UE, a jej atutem pozostaje status kraju, który jako jedyny przeszedł kryzys bez recesji.

Według Nowaka-Fara, polityka europejska prowadzona w czasie prezydencji irlandzkiej stała pod znakiem starcia francusko-niemieckiego na tle różnic dotyczących sposobu rozwiązywania problemów. "Strona francuska optowała za tym, by rozwiązania były miękkie i opierały się na konsensie politycznym; Niemcy chcieli wykorzystania twardszych instrumentów; całość polityki stanowiła wypadkową tych propozycji" - mówił wiceminister.

Jak dodał, ważny był też "kontekst brytyjski" polityki europejskiej. "Premier David Cameron ogłosił chęć przeprowadzenia referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii, ale nie stało się to zaczynem szerszej tendencji odśrodkowej" - mówił Nowak-Far. Ocenił, że to korzystne dla Polski, bo ewentualna rewizja traktatu unijnego "nie musiałaby uwzględnić polskich postulatów".

Istotne ze względu na długofalowy interes Polski, były negocjacje ws. budżetu UE oraz przebudowa unii gospodarczej i walutowej - ocenił Nowak-Far. "Za sukces należy uznać zakończenie negocjacji na temat wieloletnich ram finansowych UE. Uznajemy, że przebiegły one w sposób dla Polski optymalny dlatego, że otrzymaliśmy więcej środków przy jednoczesnym zmniejszeniu unijnego budżetu" - dodał.

bEEfInnx

Stabilność - przekonywał - mają też dać Polsce prace dotyczące prawa do udziału w nowych władzach nadzoru bankowego dla krajów spoza strefy euro.

MSZ ocenia, że ostatnie miesiące były najlepszym czasem w historii naszej obecności w UE pod kątem zdolności do budowania i utrzymywania koalicji, dzięki którym mogliśmy realizować "cele narodowe". Nowak-Far wymienił w tym kontekście trzy przykłady: działanie tzw. Grupy przyjaciół polityki spójności, w której Polska - jak ocenił - była liderem i przyczyniła się do jej jednomyślności ws. negocjacji budżetowych, współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego.

Grupa Wyszehradzka pod polskim kierownictwem - podkreślił wiceminister - wyrosła na "prężną regionalną organizację w UE", która ws. negocjacji budżetowych "dwukrotnie namówiła Radę Europejską do uwzględnienia jej konkluzji".

Zaznaczył, że również współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego pozwoliła na zintensyfikowanie działań dotyczących obrony oraz "danie odporu" niektórym elementom polityki brytyjskiej dążącej do renegocjacji traktatu europejskiego.

bEEfInny

Nowak-Far zaznaczył, że Polska dbała też o to, aby Europa nie zapomniała o roli, jaką ma do odegrania w swoim sąsiedztwie. Wymienił w tym kontekście perspektywę członkostwa w UE dla Serbii i stowarzyszenia dla Kosowa.

Podkreślił, że choć Partnerstwo Wschodnie nie było priorytetem za prezydencji irlandzkiej, to Polska nie zmniejszyła starań na rzecz jego powodzenia. Jako ważne określił zakończenie przez Mołdawię, Gruzję i Armenię negocjacji dot. umów stowarzyszeniowych oraz umów o pogłębionej strefie wolnego handlu., a także listopadowy szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie i potrzebę doprowadzenia do podpisania umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina. (PAP)

wni/ mok/ as/

bEEfInnS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)