Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

MZ chce, by kobieta mogła wybierać miejsce porodu

0
Podziel się

Możliwość wyboru przez ciężarną miejsca porodu i osoby sprawującej opiekę
medyczną, pełna informacja o metodach łagodzenia bólu oraz zapewnienie kontaktu z noworodkiem - to
zalecania, które Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w projekcie rozporządzenia dotyczącego standardu
opieki okołoporodowej.

bEgiksyJ

Możliwość wyboru przez ciężarną miejsca porodu i osoby sprawującej opiekę medyczną, pełna informacja o metodach łagodzenia bólu oraz zapewnienie kontaktu z noworodkiem - to zalecania, które Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w projekcie rozporządzenia dotyczącego standardu opieki okołoporodowej.

Projekt został w czwartek przekazany do konsultacji społecznych. Standard określa poszczególne elementy opieki medycznej podczas ciąży, porodu, (odbywającego się także poza stacjonarnym zakładem opieki zdrowotnej) połogu oraz opieki nad noworodkiem. Jak zapisano w projekcie, celem jest osiągnięcie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy możliwie jak najniższym poziomie interwencji medycznej.

Zgodnie ze standardem, kobiecie należy umożliwić wybór miejsca porodu (warunki szpitalne lub pozaszpitalne). Każda ciężarna powinna otrzymać wyczerpującą informację (obejmującą wskazania i przeciwwskazania) dotyczącą wybranego miejsca porodu. Ponadto musi być poinformowana, że zaleca się prowadzenie porodu w warunkach szpitalnych, z zagwarantowanym dostępem do wydzielonej dla cięć cesarskich sali operacyjnej, gdyż w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek powikłań, zarówno u matki, jak i u płodu, możliwe jest natychmiastowe podjęcie interwencji medycznych. Decyzje należy odnotować w dokumentacji medycznej.

bEgiksyL

W przypadku porodu poza szpitalem, niezbędne jest zapewnienie dostępu do zakładu opieki zdrowotnej przygotowanego do udzielania wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej, w razie wystąpienia powikłań porodowych. Kobieta powinna też mieć możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych.

Osoba sprawująca opiekę podczas porodu powinna przedstawić rodzącej pełną informację o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólu oraz wspierać kobietę w jej własnym wyborze tych metod. W standardzie zalecone zostało wykorzystanie imersji wodnej oraz relaksacji w wodzie. Kobieta powinna być zachęcana, by podczas porodu nieustannie towarzyszyła jej osoba bliska.

Zgodnie z projektem, osoba sprawująca opiekę ponosi odpowiedzialność zawodową za dokonaną ocenę sytuacji położniczej, prowadzenie i przyjęcie porodu, ocenę stanu matki i jej dziecka oraz wyniki działań podjętych na ich rzecz. W przypadku wystąpienia komplikacji położna powinna niezwłocznie przekazać rodzącą pod opiekę lekarza położnika-ginekologa.

Bezpośrednio po urodzeniu, za zgodą matki, należy umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt, który będzie trwał przynajmniej godzinę i zachęcać kobietę do rozpoznania momentu, kiedy noworodek jest gotowy do ssania piersi oraz zaoferować pomoc, jeśli jest potrzebna.

bEgiksyR

Jak zapisano w standardzie, kobieta powinna być traktowana z szacunkiem oraz mieć zapewniony świadomy udział w podejmowaniu decyzji związanych z porodem. Personel medyczny powinien umieć nawiązać dobry kontakt z rodzącą. Należy zapytać o jej potrzeby i oczekiwania i ta informacja powinna zostać wykorzystana, aby wspierać i kierować nią podczas porodu.

Po porodzie położna musi wykonać nie mniej niż cztery wizyty w domu, w którym przebywa matka z noworodkiem. Pierwsza wizyta powinna odbyć się nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka. (PAP)

pro/ itm/ gma/

bEgikszm
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)