Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

NBP: Deficyt w obrotach bieżących w III kwartale to 2 mld 72 mln euro

0
Podziel się

Deficyt w obrotach bieżących w trzecim kwartale 2013 roku wyniósł 2 mld 72
mln euro wobec 486 mln euro nadwyżki w drugim kwartale 2013 roku a zadłużenie zagraniczne wzrosło
do 278 mld 888 mln euro z 274 mld 106 mln euro - podał w czwartek NBP.

bEgyEWPp

Deficyt w obrotach bieżących w trzecim kwartale 2013 roku wyniósł 2 mld 72 mln euro wobec 486 mln euro nadwyżki w drugim kwartale 2013 roku a zadłużenie zagraniczne wzrosło do 278 mld 888 mln euro z 274 mld 106 mln euro - podał w czwartek NBP.

"Saldo rachunku bieżącego, w III kwartale 2013 r., było ujemne i wyniosło 2.072 mln euro i w stosunku do porównywalnego okresu 2012 r. poprawiło się o 1.534 mln euro. O jego poziomie zadecydowało ujemne saldo dochodów (4.644 mln euro) oraz dodatnie salda usług (1.047 mln euro), obrotów towarowych (1.017 mln euro) oraz transferów bieżących 508 mln euro)" - napisał NBP w komentarzu.

Relacja deficytu rachunku bieżącego do PKB, w III kwartale 2013 r., wyniosła minus 2,2 proc., a relacja łącznego salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w III kwartale 2013 r. wyniosła 0,2 proc..

bEgyEWPr

Eksport towarów, w III kwartale 2013 r., został oszacowany na poziomie 39.443 mln euro, zaś import w wysokości 38.426 mln euro. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. odnotowano szybszy wzrost eksportu towarów (o 2.082 mln euro, tj. o 5,6 proc.) niż importu (o 646 mln EUR, tj. o 1,7 proc.), co skutkowało dodatnim saldem obrotów towarowych w wysokości 1.017 mln euro.

W analizowanym kwartale 2013 r. saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 3.796 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 1.794 mln euro.

O wysokości tego salda zadecydował napływ kapitału netto z tytułu inwestycji w instrumenty dłużne w kwocie 1.955 mln euro oraz dodatnie reinwestowane zyski w kwocie 628 mln euro. Jednocześnie zarejestrowano odpływ netto środków, które zmniejszyły kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania o 789 mln euro.

Zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wzrosło w III kwartale 2013 roku do 278 mld 888 mln euro z 274 mld 106 mln euro w II kwartale - podał w czwartek NBP.

bEgyEWPx

Z tego zadłużenie długoterminowe wzrosło do 218.901 mln euro z 216.864 mln euro, a zadłużenie krótkoterminowe wzrosło do 59.987 mln euro z 57.242 mln euro.

Zadłużenie przedsiębiorstw wzrosło do 112.298 mln euro z 110.324 mln euro.

Zadłużenie sektora bankowego wzrosło do 50.872 mln euro z 49.778 mln euro.

Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego wzrosło do 110.455 mln euro z 109.019 mln euro.(PAP)

bEgyEWPy

map/ jtt/ mki/

bEgyEWPS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)