Notowania

nowe
01.07.2009 16:36

Nowe progi informacyjne w ustawie ubezpieczeniowej

Nowe progi udziałów w firmach ubezpieczeniowych, o przekroczeniu których trzeba będzie informować nadzór finansowy, przewiduje nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej, którą w środę zajmował się Senat.

Podziel się
Dodaj komentarz

Nowe progi udziałów w firmach ubezpieczeniowych, o przekroczeniu których trzeba będzie informować nadzór finansowy, przewiduje nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej, którą w środę zajmował się Senat.

Zmiany w obu ustawach dotyczą przepisów nakładających na spółki obowiązek informowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), gdy liczba głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym firmy ubezpieczeniowej przekroczyła lub spadła poniżej określonych w ustawie progów.

W ustawie o działalności ubezpieczeniowej obecny próg 33 proc. zostanie zastąpiony progiem 33,1/3 proc. (trzydzieści trzy i jedna trzecia procenta). Z kolei w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, próg 33,1/3 proc. zostanie dodany do obecnie istniejących.

Autorami zmian są posłowie PO. Apelowali oni o jak najszybsze dokonanie nowelizacji, bowiem dostosowuje ona prawo krajowe do regulacji unijnych. Polska miała na ich wprowadzenie czas do 21 marca 2009 r., ale terminu tego nie dotrzymała.

Jak wytłumaczył w środę w Senacie wiceminister finansów Jacek Dominik, Polska, kierując się przepisami unijnymi, wprowadziła progi w wysokości 33 proc. Komisja Europejska uznała jednak, że to nie to samo, co jedna trzecia głosów, o której mowa w dyrektywie unijnej. Konieczna była więc szybka nowelizacja ustaw. Wiceminister dodał, że wkrótce zostanie przeprowadzona całościowa nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej, która zapewni kompleksową zgodność przepisów polskich z unijnymi.

Ustawa będzie głosowana pod koniec posiedzenia Senatu. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

mmu/ je/ jbr/

Tagi: nowe, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz