Notowania

wiadomości
19.11.2011 14:05

NRL apeluje o zawieszenie prac nad rozporządzeniem o receptach

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do Ministerstwa Zdrowia o zawieszenie prac nad projektem rozporządzenia dotyczącego nowych wzorów recept. Znajdą się na nich m.in. informacje dotyczące odpłatności pacjenta za leki.

Podziel się
Dodaj komentarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do Ministerstwa Zdrowia o zawieszenie prac nad projektem rozporządzenia dotyczącego nowych wzorów recept. Znajdą się na nich m.in. informacje dotyczące odpłatności pacjenta za leki.

Do tej pory na receptach nie było takich danych. Od stycznia po lewej stronie recepty będzie wpisywana nazwa leku, natomiast po prawej stronie znajdzie się informacja o odpłatności pacjenta: 100 proc., 50 proc., 30 proc. odpłatności. Dla leków wydawanych bezpłatnie będzie wpisywane oznaczenie "B", dla wydawanych za odpłatnością ryczałtową - "R". Dotychczasowe wzory recept będą mogły być stosowane do 30 czerwca 2012.

"Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o zawieszenie prac nad projektem rozporządzenia do chwili ustalenia wzoru umowy upoważniającej lekarzy i lekarzy dentystów do wystawiania recept na leki refundowane oraz opracowania projektu rozporządzenia umożliwiającego prowadzenie ograniczonej dokumentacji medycznej w celu wystawiania recept pro familia (dla rodziny - PAP) i pro auctore (dla osoby wypisującej - PAP)" - czytamy w stanowisku NRL.

Opracowanie wzoru umowy i projektu rozporządzenia przewiduje porozumienie zawarte pod koniec października pomiędzy resortem zdrowia, NRL i NFZ.

NRL podkreśla, że projekt rozporządzenia dot. recept budzi jej sprzeciw, gdyż nakłada na lekarzy obowiązki urzędnicze niemające nic wspólnego z wykonywaniem zawodu, np. określanie na recepcie poziomu odpłatności leku.

Nowy minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powiedział w sobotę PAP, że obecnie zapoznaje się z pracami prowadzonymi przez resort i dokonuje analizy. Dodał, że na pytania dot. MZ będzie odpowiadał w przyszłym tygodniu, wtedy także przedstawi swoje priorytety.

NRL chce także zmian w ustawie refundacyjnej. Chodzi o kary finansowe dla lekarzy za wypisanie recepty nieuzasadnionej względami medycznymi albo niezgodnej z uprawnieniami pacjenta, lub niezgodnej z listą leków refundowanych (mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia). Oburzenie środowiska lekarskiego wywołuje fakt, że wystawienie recept osobie nieuprawnionej ma skutkować nałożeniem kar umownych i obowiązkiem zwrotu kwoty refundacji.

Przepisy dotyczące kontroli wystawiania recept, zawarte w projekcie rozporządzenia, zostały ujednolicone z zapisami ustawy refundacyjnej.

"Niepokoi nas to, że rozporządzenie jest kontynuacją filozofii zrzucania na lekarzy odpowiedzialności finansowej za niedoskonałości systemu. W projekcie jest szereg szczegółowych zapisów i odwołań do ustawy refundacyjnej, których celem jest szukanie haków na lekarzy" - mówił we wtorek PAP prezes NRL Maciej Hamankiewicz.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel powiedział we wtorek PAP, że OZZL chce zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy refundacyjnej dot. kar finansowych dla lekarzy. W ocenie Bukiela niewłaściwe są także zapisy dot. nowych wzorów recept.

"To jest niepoważne rozporządzenie. Jeśli czytać przepisy dosłownie, to lekarz będzie musiał wypisywać na recepcie odpłatność za lek, a jak się pomyli - zgodnie z ustawą refundacyjną - będzie odpowiadał finansowo. Ministerstwo chce zrobić z lekarzy komputery i obarczać ich obowiązkami administracyjnymi, które do nich nie należą" - powiedział Bukiel.

MZ podkreśla, że wypisujący recepty mają obowiązek sprawdzać, czy pacjent ma dokument potwierdzający prawo do refundacji leków. Ministerstwo zaznacza, że obowiązek weryfikacji uprawnień pacjentów wynika z przepisów zawartych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Resort podkreśla jednocześnie, że nie chodzi o kontrolę faktycznego stanu ubezpieczenia czy uprawnień pacjenta, lecz dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Prawo do wystawiania recept refundowanych mają lekarze, którzy zawarli kontrakt bezpośrednio z NFZ lub są zatrudnieni w placówkach, które taki kontrakt podpisały.

W ustawie refundacyjnej wyliczono przypadki, gdy lekarz jest obowiązany do zwrotu równowartości kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami. Chodzi o wypisanie recepty nieuzasadnionej względami medycznymi albo niezgodnej z uprawnieniami pacjenta, niezgodnej z listą leków refundowanych lub w przypadku wypisania recepty w miejscu niewymienionym w umowie.

Paweł Rozwód (PAP)

pro/ mlu/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz