Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

PKPP: Indeks Biznesu we wrześniu wzrósł o 2 proc.

0
Podziel się:

Obliczany przez PKPP Lewiatan Indeks Biznesu we wrześniu w porównaniu do
notowania sierpniowego zyskał dwa punkty, osiągając 44 pkt w ujęciu kwartalnym i 43 pkt w rocznym.
Oznacza to trwałą, ale umiarkowaną poprawę koniunktury.

Obliczany przez PKPP Lewiatan Indeks Biznesu we wrześniu w porównaniu do notowania sierpniowego zyskał dwa punkty, osiągając 44 pkt w ujęciu kwartalnym i 43 pkt w rocznym. Oznacza to trwałą, ale umiarkowaną poprawę koniunktury.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym od 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz ekonomistów.

Jak zauważa Lewiatan, choć spada dynamika eksportu, to rośnie dynamika konsumpcji z powodu wzrostu zatrudnienia i ponownego wzrostu płac realnych. O ile w pierwszej połowie roku do ożywienia gospodarczego przyczynił się eksport i zapasy, to obecnie większy wpływ mają na niego wydatki konsumpcyjne.

"Niestety, mimo dobrych wyników finansowych przedsiębiorstw obserwujemy nadal zahamowanie działalności inwestycyjnej i na ożywienie popytu w tym segmencie rynku będziemy musieli poczekać jeszcze kilka kwartałów" - podkreśla PKPP Lewiatan.

Indeks Biznesu we wrześniu wzrósł o dwa punkty - kwartalny osiągnął 44 punkty, roczny - 43 punkty. "Oznacza to stabilizację oczekiwań w miarę trwałej, ale umiarkowanej poprawy koniunktury" - twierdzą ekonomiści. Indeks kwartalny o jeden punkt przewyższa indeks roczny, co sugeruje raczej stabilizację tempa wzrostu niż dalszą jego poprawę.

Kwartalny indeks popytu globalnego, który ocenia konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne zyskał pięć punktów, a indeks roczny dwa punkty przyjmując wartości odpowiednio kwartalny 43 pkt a roczny 41 pkt. "Jest to wyraźna oznaka poprawiających się oczekiwań ożywienia krajowego popytu konsumpcyjnego, co wynika z przyspieszenia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej" - uważają eksperci.

Zaznaczają oni, że od marca szybciej rosną płace, co przy malejącej inflacji dało w efekcie ponowny wzrost płac realnych i mimo spadku zatrudnienia wzrost funduszu płac. Ponadto od maja zwiększa się także zatrudnienie i spada bezrobocie, stwarzając jeszcze lepszy klimat do wzrostu wydatków konsumpcyjnych ludności.

Indeksy finansów, który ocenia rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej od ostatniego notowanie nie uległy zmianie.

"Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw są nadal bardzo dobre, rentowność oraz płynność utrzymują się na wysokim poziomie, a koszty znajdują się pod kontrolą. Niemniej indeksy finansów pozostają poniżej połowy skali, bo nadmierna płynność przedsiębiorstw i wzrost ich depozytów w bankach świadczy o niechęci do podejmowania inwestycji" - poinformował w środę Lewiatan.

Kwartalny indeks makroekonomiczny (obejmuje inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia, oraz stopień konkurencyjności gospodarki) nie uległ zmianie pozostając na poziomie 43 pkt., natomiast indeks roczny zyskał trzy punkty i wzrósł do 41 pkt, ale pozostaje nadal poniżej indeksu kwartalnego.

Poprawa indeksu kwartalnego wynika stąd, że inflacja wbrew oczekiwaniom nie rośnie, zaś wzrosło zatrudnienie i spadł deficyt w obrotach bieżących z zagranicą i jest on w pełni pokryty napływem inwestycji zagranicznych.

"Niepokoi jednak wysoki deficyt budżetowy i rosnący dług publiczny, zwłaszcza w kontekście ciągłej niestabilności międzynarodowych rynków finansowych w obliczu ogólnego kryzysu zadłużenia publicznego w Europie, co obniża długookresowe notowania indeksu" - napisano.

Po ostatnich spadkach kwartalny indeks wpływu czynników politycznych poprawił się o jeden punkt do 51 pkt, a roczny pozostał na dotychczasowym poziomie 53 pkt. Indeks roczny wyprzedza nieco indeks kwartalny, co sugeruje spodziewaną stabilizację, a nawet poprawę, w tym obszarze do końca roku. (PAP)

awy/ bos/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)