Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

PKW: do 2 października będzie można tworzyć komitety wyborcze

0
Podziel się

Do 2 października można zawiadamiać PKW i właściwych komisarzy wyborczych o
utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych; do 22 października jest czas na
rejestrowanie list kandydatów na radnych, a do 27 października na zgłaszanie kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.

bEhssHyt

Do 2 października można zawiadamiać PKW i właściwych komisarzy wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych; do 22 października jest czas na rejestrowanie list kandydatów na radnych, a do 27 października na zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kalendarz wyborczy przed wyznaczonymi na 21 listopada wyborami samorządowymi przedstawił w poniedziałek na konferencji prasowej szef Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski.

Przypomniał, że formalnie kampania wyborcza ruszy po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia premiera Donalda Tuska o dacie wyborów samorządowych, dopiero wtedy będzie można dokonywać czynności wyborczych takich jak np. zawiadomienie o utworzeniu komitetu.

bEhssHyv

Szef PKW podkreślił, że do 2 października będzie można zawiadamiać zarówno o utworzeniu komitetów, jak i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Do 22 października do północy będzie możliwe zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz kandydatów do rady Warszawy i rad dzielnic stolicy.

Z kolei kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów będzie można zgłaszać do 27 października do północy.

Prawo zgłaszania list kandydatów na radnych będą miały tylko te komitety wyborcze, które zostaną zarejestrowane. W przypadku zgłoszenia listy pocztą lub przez posłańca decydować będzie data wpływu do terytorialnej komisji wyborczej.

bEhssHyB

"Tymi właściwymi terytorialnymi komisjami wyborczymi są: gminna, miejska i dzielnicowa komisja wyborcza jeśli chodzi o przyjęcie zgłoszeń i rejestrację list kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy, rady miejskiej, rady miasta na prawach powiatu, rady miasta stołecznego Warszawy czy rady dzielnicy Warszawy" - powiedział na konferencji prasowej członek PKW Janusz Niemcewicz.

Dodał, że w powiatowej komisji wyborczej rejestruje listy kandydatów na radnych powiatu, a do wojewódzkiej komisji wyborczej listy kandydatów do sejmiku.

W przypadku wyborów do rady gminy liczącej do 20 tys. mieszkańców (w takich gminach wybory są większościowe), lista musi zawierać co najmniej jednego kandydata; górną granicą jest liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

W gminie powyżej 20 tys. mieszkańców (gdzie wybory są proporcjonalne) lista musi zawierać nie mniej niż 5 kandydatów i nie więcej niż wynosi podwójna liczba radnych wybieranych w danym okręgu.

bEhssHyC

Na liście w wyborach do rady powiatu nie może być mniej niż 3 kandydatów, a w przypadku list w wyborach do sejmiku województwa nie mniej niż 5 kandydatów. W obu przypadkach górną granicą jest podwójna liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. Każda lista musi być poparta podpisami odpowiedniej liczby wyborców. Każdy komitet wyborczy może zgłosić w danym okręgu tylko jedną listę.

Jaworski poinformował, że do 2 października mają być podane do publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonych siedzibach terytorialnych komisji wyborczych.

Do 4 października będzie można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Z kolei do 7 października mają być już powołane przez komisarzy wyborczych terytorialne komisje wyborcze.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta przysługuje obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkującemu na obszarze działania danej rady.

bEhssHyD

Takie prawo przysługuje także obywatelom Unii Europejskiej, którzy nie są Polakami, ale stale zamieszkują w Polsce. "Obywatel UE ma prawo wybierania radnych wyłącznie do rady gminy, oraz prawo wybierania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pod warunkiem, że nie jest pozbawiony praw wyborczych w państwie członkowskim UE, którego jest obywatelem" - powiedziała zasiadająca w PKW Maria Grzelka.

Z kolei prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw przysługuje osobie niekaranej, która posiada czynne prawo wyborcze, stale zamieszkuje na terenie działania danej rady. O mandat radnego gminy może ubiegać się także obywatel Unii Europejskiej, m.in. jeśli stale zamieszkuje na terenie danej gminy i jest wpisany do rejestru wyborców.

Z kolei w wyborach na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 25 lat.

Sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki poinformował, że według stanu na 30 czerwca do rejestru wyborców wpisanych jest 384 obywateli UE. Dodał, że ci, którzy jeszcze nie są wpisani do rejestru wyborców, a chcą wziąć udział w wyborach mają czas na dopisanie się najpóźniej do 30 dnia przed dniem wyborów.

bEhssHyE

W tegorocznych wyborach samorządowych Polacy wybiorą 1 tys. 576 wójtów, 796 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast oraz 46 tys. 809 radnych. (PAP)

joko/ mok/ mag/

bEhssHyW
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)