Notowania

finansowanie
14.12.2009 16:08

Po godz. 16 wyrok TK ws. finansowania uczelni wyznaniowych

Po godz. 16 Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić orzeczenie w sprawie przepisów trzech ustaw dotyczących finansowania z budżetu państwa: Papieskich Wydziałów Teologicznych w Warszawie i we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Po godz. 16 Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić orzeczenie w sprawie przepisów trzech ustaw dotyczących finansowania z budżetu państwa: Papieskich Wydziałów Teologicznych w Warszawie i we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. *

Wnioski do Trybunału w sprawie finansowania uczelni zostały złożone w 2007 r. przez ówczesnych posłów Lewicy i Demokratów.

Reprezentujący wnioskodawców poseł Ryszard Kalisz (Lewica) przypomniał, że zarzucają oni kwestionowanym ustawom, iż są one sprzeczne z konstytucyjną zasadą równoprawności kościołów i innych związków wyznaniowych, zasadą bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zasadą wzajemnej niezależności państwa i związków wyznaniowych, zasadą równości wobec prawa i prawem do równego traktowania przez władze oraz z zasadą niedyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny.

Przypomniał też, że zdaniem skarżących kwestionowane ustawy zostały przyjęte w sposób niezgodny z przepisami Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Jak mówił Kalisz, w konstytucji "w ramach neutralności światopoglądowej państwa, gdzie państwo zapewnia wolności wyznania wszystkim obywatelom, gdzie państwo zapewnia wszystkim obywatelom swobodę wyznania i szerzenia swojej religii, to wszystkie zarejestrowane kościoły i związki wyznaniowe zarejestrowane przez państwo muszą być traktowane równo".

"Muszą być traktowane równo - od największego, do którego należy 90 proc. obywateli, do tego najmniejszego" - podkreślił. Tymczasem - jak zaznaczył - ustawodawca tylko Kościołowi katolickiemu stworzył szczególne preferencje w zakresie dofinansowania szkolnictwa wyznaniowego na poziomie szkoły wyższej, na takich samych zasadach, co uczelni publicznych, jednocześnie nie przewidział żadnych możliwości dofinansowania z budżetu państwa wyższych seminariów duchownych innych kościołów.

Według Kalisza, zgodnie z zasadą równouprawnienia związków wyznaniowych, dotacje z budżetu na takich samych zasadach należałoby przyznać wszystkim związkom, które prowadzą seminaria duchowne, lub żadnemu z nich nie zapewnić wsparcia w tym zakresie. Mówił on także, że naruszona została też zasada równości wobec prawa uczelni niepublicznych oraz zasada niedyskryminowania z jakiejkolwiek przyczyny, gdyż ustawodawca zapewnił wsparcie finansowe wybranym uczelniom, nie uzasadniając tego merytorycznie.

Reprezentujący w Trybunale parlament poseł Wojciech Szarama (PiS) powiedział, że kwestionowane ustawy są zgodne z konstytucją oraz że nie są sprzeczne z konkordatem. Jak tłumaczył, uczelnie, których ustawowe finansowanie z budżetu jest kwestionowane nie kształcą tylko przyszłych duchownych, ale także osoby świeckie.

Przyznał, że choć w ustawach bezpośrednio nie zapisano, że dofinansowanie dotyczy tylko kształcenia na kierunkach świeckich, a nie może być przeznaczone na kształcenie w seminariach, które są częścią tych uczelni, to sprawy te regulowane są szczegółowo rozporządzeniami ministra nauki i szkolnictwa wyższego. (PAP)

dsr/ ls/ bk/

Tagi: finansowanie, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz