Notowania

wiadomości
11.01.2014 19:04

Podlaskie: Przyznano doroczne nagrody "Przeglądu Prawosławnego"

Międzynarodowe Zgromadzenie Prawosławnych Parlamentarzystów oraz mniszki z Syrii znaleźli się wśród laureatów nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego za 2013 rok. Przyznał je miesięcznik "Przegląd Prawosławny", którego redakcja mieści się w Białymstoku.

Podziel się
Dodaj komentarz

Międzynarodowe Zgromadzenie Prawosławnych Parlamentarzystów oraz mniszki z Syrii znaleźli się wśród laureatów nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego za 2013 rok. Przyznał je miesięcznik "Przegląd Prawosławny", którego redakcja mieści się w Białymstoku.

Nagrody im. księcia Ostrogskiego przyznawane są za zasługi w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławia oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan. Laureatów wybiera rokrocznie kapituła skupiona przy redakcji miesięcznika.

W jej skład wchodzą członkowie zespołu redakcyjnego pisma oraz jego współpracownicy i przyjaciele. Przewodniczącym jest redaktor naczelny "Przeglądu Prawosławnego" Eugeniusz Czykwin.

W sobotę kapituła wybierała laureatów 25. edycji nagrody i zdecydowała, że za 2013 rok przyzna ich pięć. Laureatami zostali: abp witebski i orszański Dimitrij z Białorusi, metropolita Nikolaos z Grecji, mniszki z monasteru św. Tekli w Syrii, Międzynarodowe Zgromadzenie Prawosławnych Parlamentarzystów oraz etnograf i historyk Doroteusz Fionik.

Arcybiskup Dimitrij posługę biskupią rozpoczął w 1989 roku. Jak podkreślono w komunikacie kapituły nagrody, przypadła ona na lata odbudowy Cerkwi na Wschodzie, zarówno w jej wymiarze duchowym, jak i materialnym. Kapituła zwróciła uwagę nie tylko na zarządzanie eparchią (diecezją), co przejawia się we wzroście liczby świątyń, klasztorów czy duchownych, ale określiła też hierarchę jako "człowieka modlitwy, który sens swojej misji widzi nie we wznoszeniu murów, a formowaniu dusz".

Grecki metropolita Mesogaias i Lavreotikis Nikolaos zajmuje się m.in. problemami bioetycznymi, związanymi z przeszczepami. W ubiegłym roku ukazała się po polsku jego książka "Tam, gdzie nie widać Boga". Jak napisano w komunikacie, to zbiór opowieści o "przechodzeniu z tego świata ku innemu, o lęku tych którzy odchodzą i bólu tych, którzy pozostają, i o tym, jak bardzo wiara może od tych cierpień uwolnić".

Kapituła postanowiła też wyróżnić mniszki, z założonego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa monasteru św. Tekli w Maalula (55 km do Damaszku) w Syrii. W komunikacie napisano, że zostały porwane i uwięzione przez muzułmańskich ekstremistów, a ich los wciąż jest nieznany.

"Nagroda jest wyrazem naszej solidarności, łączności z braćmi i siostrami w wierze i wszystkimi krzywdzonymi i znoszącymi niesprawiedliwość" - podkreśliła kapituła.

Międzynarodowe Zgromadzenie Prawosławnych Parlamentarzystów, powołane dwadzieścia lat temu z inicjatywy posłów greckich, skupia przedstawicieli 26 krajów ze wszystkich kontynentów. Jego działalność dotyczy m.in. wyzwań stojących przed chrześcijaństwem oraz obrony tradycyjnych wartości.

Jak napisano w komunikacie, jego członkowie "dają wyraz solidarności, tolerancji, braterstwu, szukają dyplomatycznych dróg rozwiązywania konfliktów, w które uwikłani są prawosławni" na Bałkanach, Bliskim Wschodzie i w innych rejonach świata.

Doroteusz Fionik jest założycielem Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach k. Bielska Podlaskiego (Podlaskie), które chroni tradycyjną kulturę białoruską. Wydaje książki, czasopismo, ratując od zapomnienia dawne obrzędy, śpiew czy rękodzieło.

Nagrody wręczone zostaną laureatom w maju, w czasie Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Patron nagrody, książę Konstanty Ostrogski (1526-1608) żył w Wielkim Księstwie Litewskim. Zasłynął z umacniania pozycji Cerkwi w państwie, w trudnych dla niej czasach Unii Brzeskiej. Przy jego osobie skupiali się najwybitniejsi protektorzy prawosławia. Budował i wyposażał cerkwie, fundował i opiekował się monasterami (w sumie ponad sześćset świątyń).

W siedzibie rodu - Ostrogu - stworzył najważniejsze na ruskich ziemiach Rzeczypospolitej prawosławne centrum oświatowo-kulturalne. Trzonem tego centrum stała się Akademia Ostrogska i drukarnia. Był także zwolennikiem zbliżenia z Kościołem katolickim. (PAP)

rof/ jra/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz