Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Polska przystąpiła do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD

0
Podziel się

Polska przystąpiła we wtorek do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, który
zajmuje się kwestiami globalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Dołączyliśmy do elitarnego
grona największych dawców pomocy rozwojowej - powiedział PAP rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski.

bErmixkR

Polska przystąpiła we wtorek do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, który zajmuje się kwestiami globalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Dołączyliśmy do elitarnego grona największych dawców pomocy rozwojowej - powiedział PAP rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski.

Uroczystość przyjęcia Polski do grona państw tworzących Komitet Pomocy Rozwojowej (ang. Development Assistance Committee, DAC) odbyła się w Paryżu, który jest siedzibą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Polskę reprezentowała wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Głównym zadaniem Komitetu Pomocy Rozwojowej jest koordynowanie pomocy udzielanej przez najbardziej rozwinięte państwa członkowskie OECD krajom rozwijającym się i krajom w okresie transformacji. Po akcesji Polski w skład komitetu wchodzi 27 krajów oraz Unia Europejska jako organizacja.

bErmixkT

Ostatnio do DAC zostały przyjęte: Islandia - w marcu br., Czechy - w maju br. oraz Słowacja - we wrzesień br. "Polska jest trzecim krajem naszego regionu, który również przystąpił do tego elitarnego grona największych dawców pomocy rozwojowej" - powiedział PAP Wojciechowski.

Jak tłumaczył, aby wejść do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD trzeba spełnić szereg warunków. "Polska już od kilku lat stara się o członkostwo w tym klubie. We wrześniu złożyliśmy sprawozdanie z tych naszych starań i dostaliśmy zielone światło. Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem tych wysiłków" - zaznaczył Wojciechowski.

Pierwszym warunkiem wejścia do DAC jest stworzenie podstaw prawnych dla współpracy rozwojowej. Rzecznik MSZ zwrócił uwagę, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa o współpracy rozwojowej, która przewiduje m.in., że będzie ona prowadzona na podstawie wieloletnich programów sporządzanych na okresy nie krótsze niż 5 lat.

Rozwiązanie to umożliwia m.in. organizacjom pozarządowym finansowanie projektów wieloletnich. Przed wejściem w życie ustawy dostawały one bowiem pieniądze tylko na działania w danym roku, przez co nie mogły skutecznie planować długofalowych programów, bo nie wiedziały, czy w kolejnych latach również dostaną środki.

bErmixkZ

Ponadto - powiedział Wojciechowski - pomoc rozwojowa udzielana jest przez nasz kraj na podstawie wieloletniego programu współpracy rozwojowej, obecny obowiązuje w latach 2012-2015. W Polsce działa też Rada Programowa Współpracy Rozwojowej.

Drugim warunkiem przystąpienia do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD jest odpowiednio wysoki wymiar udzielanej pomocy rozwojowej. "Albo trzeba rocznie przeznaczać na ten cel minimum 100 mln dolarów, albo 0,2 proc. PKB kraju. Polska udziela mniej niż te 0,2 proc. PKB, bo około 0,09 proc. PKB, natomiast nasza pomoc to 437,7 mln dolarów, a więc ponadczterokrotnie więcej niż wyznaczone minimum" - dodał Wojciechowski.

Trzecim warunkiem jest realizacja zgodnie z wytycznymi Komitetu dotyczącymi ewaluacji i monitoringi projektów. "Chodzi o to, by nie dawać pieniędzy na ślepo, tylko według określonych kryteriów, a następnie by monitorować realizację projektów pomocowych" - zaznaczył rzecznik MSZ.

W 2012 roku Polska przeznaczyła na oficjalną pomoc rozwojową blisko 1,5 mld zł; to o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2012 roku Polska była jednym z niewielu państw Unii Europejskiej, którym udało się zwiększyć środki na współpracę rozwojową.

bErmixla

"Polska udziela pomocy rozwojowej nieco poniżej standardów unijnych, ale jednocześnie corocznie zwiększamy jej wymiar i w ubiegłym roku byliśmy jedynym krajem Unii, który mimo kryzysu gospodarczego zwiększył swoje nakłady na ten cel" - podkreślił rzecznik MSZ.

Zwrócił uwagę, że większość polskiego społeczeństwa - 74 proc. - deklaruje akceptację dla udzielania przez nasz kraj pomocy społeczeństwom biedniejszym.

75 proc. polskiej pomocy realizowane było za pośrednictwem m.in. Unii Europejskiej i wyspecjalizowanych agend ONZ. Pozostałe 25 proc. to pomoc dwustronna, skierowana w 2012 r. głównie do krajów Partnerstwa Wschodniego. Szczególnym partnerem Polski jest społeczeństwo białoruskie, do którego w zeszłym roku skierowanych zostało ponad 50 proc. środków dla krajów Partnerstwa Wschodniego. (PAP)

mzk/ par/ bk/

bErmixlu
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)