Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Polska służba zdrowia. Rośnie zapotrzebowanie na opiekę długoterminową

0
Podziel się:

Polska jest już krajem bardzo starym w ujęciu demograficznym i taka sytuacja ma swoje odzwierciedlenie w wydatkach Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę zdrowotną

Polska służba zdrowia. Rośnie zapotrzebowanie na opiekę długoterminową
(Reporter Poland)
bEEsmIRN

Pod względem demograficznym Polska jest krajem bardzo starym, a to pociąga wzrost zapotrzebowania na opiekę długoterminową. Coraz więcej pacjentów objętych jest także opieką paliatywną i hospicyjną - wynika z danych resortu zdrowia.

Ministerstwo przedstawiło dane sejmowej komisji zdrowia. Według normy określonej przez ONZ, próg starości demograficznej oznacza, że w ogólnej strukturze ludności ponad 7 proc. stanowią osoby w wieku 65 lat i starszych. Zgodnie z danymi GUS w 2010 r. wskaźnik ten w Polsce osiągnął poziom ok. 14 proc. Oznacza to, że osób po 65. roku życia było ponad 5 mln.

_ - Polska jest już krajem bardzo starym w ujęciu demograficznym i taka sytuacja ma swoje odzwierciedlenie w wydatkach Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę zdrowotną _ - informuje w materiałach dla komisji ministerstwo zdrowia.

bEEsmIRP

Analiza wydatków NFZ na hospitalizację pokazuje, że w 2009 r. osoby po 65. roku życia stanowiły 26,3 proc. pacjentów ogółem, to znaczy ponad 1 mln 350 tys. osób. Osoby z tej grupy wiekowej w 2009 r. były hospitalizowane ponad 2 mln 300 tys. razy, co stanowiło 28,3 proc. wszystkich świadczeń tego rodzaju. Na sfinansowanie wszystkich hospitalizacji w 2009 r. NFZ przeznaczył 24 mld zł, w tym na hospitalizacje osób powyżej 65. roku życia - 8 mld zł, co stanowi 33,6 proc. wydatków ogółem.

Starzenie się społeczeństwa pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na specyficzne świadczenia zdrowotne, jak np. opieka długoterminowa nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi, które jednak nie wymagają hospitalizacji. W 2006 r. pacjentów długoterminowych było w Polsce ponad 137 tys., w 2010 r. - ponad 168 tys., a według szacunków podanych przez resort zdrowia, w 2014 r. będzie ich ok. 200 tys. Do roku 2030 liczba pacjentów długoterminowych miałaby natomiast sięgnąć pół miliona osób.

Ministerialne dane pokazują także, że w ostatnich latach wzrasta liczba pacjentów objętych opieką paliatywną i hospicyjną. Liczba ta zwiększyła się z ponad 86 tys. pacjentów w 2010 r. do ponad 90 tys. w 2011 r. Tylko w I kwartale 2012 r. ze świadczeń tych korzystało ponad 35 tys. 700 osób.

Czytaj więcej w Money.pl
Zmiany w opiece medycznej? NFZ ma pomysł Obecność pediatry w składzie lekarskim nocnej i świątecznej opieki lekarskiej będzie wysoko premiowana przy kontraktowaniu.
Polskie szpitale zapłacą ogromne kary W jednym ze skontrolowanych szpitali w co drugi dzień brakowało stacjonarnego dyżuru lekarza anestezjologa na bloku operacyjnym.
NFZ straszy. Może rozwiązywać kontrakty Kontrola NFZ wykazała, że w grudniu ubiegłego roku ponad 34 proc. świadczeń było rozliczanych niezasadnie.
bEEsmISq
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)