Notowania

wiadomości
14.05.2013 15:57

Pomoc osobom niesamodzielnym - zaprezentowano projekt ustawy

Stworzenie kryteriów orzekania o niesamodzielności, wprowadzenie bonów opiekuńczych, a także urlopów w celu opieki nad osobami niesamodzielnymi, przewiduje projekt ustawy zaprezentowany we wtorek na konferencji nt. pomocy osobom niesamodzielnym.

Podziel się
Dodaj komentarz

Stworzenie kryteriów orzekania o niesamodzielności, wprowadzenie bonów opiekuńczych, a także urlopów w celu opieki nad osobami niesamodzielnymi, przewiduje projekt ustawy zaprezentowany we wtorek na konferencji nt. pomocy osobom niesamodzielnym.

Projekt przygotowany przez grupę roboczą parlamentarzystów i ekspertów przedstawił podczas wtorkowej konferencji senator Mieczysław Augustyn (PO).

"Społeczeństwo starzeje się i coraz więcej osób będzie potrzebowało pomocy i opieki" - mówił Augustyn i przekonywał, że trzeba zreformować system pomocy osobom niesamodzielnym, aby wesprzeć rodziny, na których spoczywa główny ciężar opieki.

Według Augustyna obecnie funkcjonujący system ma wiele niedoskonałości i braków, np. świadczenia finansowe są niewłaściwie adresowane, ponieważ np. dodatek pielęgnacyjny otrzymują wszystkie osoby po 75. roku życia, a nie każda go potrzebuje. Jak wyjaśnił, projekt ustawy, nad którym prace trwają od 5 lat, przewiduje, wprowadzenie zamiast dodatku dla wszystkich, wsparcia dla tych osób, które będą miały orzeczenie o niesamodzielności. Orzekałyby o niej specjalne zespoły i kwalifikowały według trzech stopni niesamodzielności (znaczny, umiarkowany, lekki). W zależności od stopnia niesamodzielności wartość przyznanych świadczeń wynosiłaby 650 zł, 850 zł lub 1 tys. zł miesięcznie.

Senator zwrócił uwagę, że projekt gwarantuje to, iż nadal organizatorem i gwarantem opieki ma być rodzina, jednak nie chodzi tylko o sprawowanie osobistej opieki, ale np. powierzenie tego profesjonalnemu opiekunowi, który otrzyma czek opiekuńczy za wykonane usługi. Augustyn tłumaczył, że zaproponowano system bonów, a nie opłat gotówką, aby ograniczyć nadużycia.

Dodał, że członkowie rodziny, którzy sami zdecydują się sprawować opiekę, otrzymają refundację określonych kosztów. Członek rodziny mógłby także skorzystać z rocznego bezpłatnego urlopu w pracy w celu sprawowania opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Za ten okres miałby opłacone z budżetu składki na ubezpieczenie emerytalne. W projekcie przewidziano także wprowadzenie opieki zastępczej, aby umożliwić opiekunom z rodziny np. wyjazd na urlop.

W ośrodku pomocy społecznej ustalany byłby wspólnie z opiekunami zakres pomocy, świadczeń i podział obowiązków pomiędzy krewnych, opiekunów formalnych, pracowników pomocy społecznej lub pracowników ochrony zdrowia.

Augustyn wyjaśnił, że ustawa miałaby być wprowadzana etapami; w latach 2014-16 objęłaby osoby o I stopniu niesamodzielności, w latach 2017-18 również osoby o II stopniu, a od 2019 r. - osoby z orzeczeniem o III stopniu.

Senator podkreślił, że wprowadzenie ustawy może wpłynąć na powstanie ok. 200 tys. nowych miejsc pracy, i - argumentował - pozwoli wyprowadzić z szarej strefy podobną liczbę opiekunów. W projekcie przewidziano ponadto szkolenia i kursy dla członków rodzin, aby mieli oni odpowiednie kwalifikacje do opieki.

Dodał, że projekt jest obecnie oceniany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Zdrowia i w biurze legislacyjnym Senatu, a następnie zostanie przedłożony klubowi parlamentarnemu PO i premierowi. "Mam nadzieję, że projekt zostanie złożony jako senacki i że wkrótce rozpoczną się nad nim prace" - dodał.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Piotr Błędowski podkreślił na konferencji, że z badania PolSenior wynika, iż 22 proc. osób w wieku powyżej 65 lat wymaga pomocy; niektórzy od czasu do czasu, a niektórzy stale, wielokrotnie w ciągu doby. Dodał, że coraz częściej mamy do czynienia nie z jedną, ale z większą liczbą osób niesamodzielnych w jednym gospodarstwie domowym. "Obecnie to rodzina ponosi główny ciężar opieki, jednak w perspektywie zmian demograficznych i na rynku pracy rodzina nie będzie w stanie samodzielnie udźwignąć opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny" - powiedział. "Potrzebujemy rozwiązań, które tę rodzinę wesprą" - dodał. (PAP)

bpi/ bno/ bk/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz