Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Poznań: Konferencja władz lokalnych ws. Partnerstwa Wschodniego

0
Podziel się

Wpływu władz lokalnych na kwestię Partnerstwa Wschodniego UE oraz środków na
projekty wzmacniające demokrację lokalną domagają się uczestnicy Stałej Konferencji Władz Lokalnych
i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa Wschodniego.

bEgyRRPF

Wpływu władz lokalnych na kwestię Partnerstwa Wschodniego UE oraz środków na projekty wzmacniające demokrację lokalną domagają się uczestnicy Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa Wschodniego.

W czwartek w Poznaniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji i Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa Wschodniego (CORLEAp), którą powołał Komitet Regionów UE na zalecenie KE z 2008 roku. Konferencja ma być stałą platformą współpracy pomiędzy samorządami UE a władzami regionalnymi i lokalnymi krajów Partnerstwa Wschodniego.

W przyjętej w czwartek deklaracji uczestnicy konferencji wezwali UE do umożliwienia większego wpływu władz lokalnych i regionalnych na kwestie dotyczące Partnerstwa Wschodniego i o przyznanie dodatkowych środków na projekty w zakresie umacniania demokracji lokalnej, praw człowieka na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz udziału obywateli w życiu publicznym.

bEgyRRPH

"Chcemy, aby wszelkie porozumienie stowarzyszeniowe z UE zawierały działy poświęcone samorządom i aby kraje podpisujące te dokumenty zdeklarowały jak będą wspierać lokalną demokrację" - powiedziała przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Brasso.

Przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso przedstawi ustalenia spotkania w Poznaniu szefom państw i rządów na szczycie Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w dniach 29-30 września w Warszawie.

Zdaniem Komisarza UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Stefana Fuele - powstanie Stałej Konferencji jest kolejnym elementem budowania wielowymiarowego Partnerstwa nie tylko na poziomie rządowym.

"Partnerstwo Wschodnie nigdy nie dotyczyło tylko stosunków między rządami, chodzi o rzeczywiste zmiany w Europie Wschodniej nie tylko poszczególnych krajów, ale także obywateli, którzy chcą się zbliżyć do UE. Współpraca władz lokalnych wzmocni siłę całego Partnerstwa" - powiedział Stefan Fuele.

bEgyRRPN

Kraje Europy Wschodniej uczestniczące w Partnerstwie Wschodnim oczekują wsparcia dla władz lokalnych w ich krajach.

"U nas samorządy nie zawsze mają zgodną linię z władzami centralnymi. Myślę, że dzięki wsparciu krajów UE i dzięki funduszom działanie naszych samorządów mogłoby zapewnić więcej argumentów dla społeczeństw za integracją z UE. Jesteśmy częścią tej samej cywilizacji i musimy znieść kurtyny, które nas od siebie oddzielają" - powiedział burmistrz Kiszyniowa (Mołdawia) Dorin Chitoaca.

Posiedzenie zorganizowano w Poznaniu z inicjatywy marszałka województwa wielkopolskiego, wiceprzewodniczącego Komitetu regionów Marka Woźniaka.

"Działania na poziomie lokalnym pozwolą wypełnić treścią ideę Partnerstwa Wschodniego. Jeśli te działania nie będą miały miejsca na gruncie lokalnym, na poziomie społeczeństw, to trudno mówić o wielkiej polityce realizowanej przez szefów rządów" - powiedział Woźniak.

bEgyRRPO

Zadaniem Stałej Konferencji ma być rozwijanie inicjatywy Partnerstwa Wschodniego na szczeblu samorządowym, wspieranie reform i przemian demokratycznych w krajach objętych Partnerstwem poprzez kontakty europejskich samorządów ze wschodnimi sąsiadami oraz wspieranie Komisji Europejskiej i innych zaangażowanych stron w realizacji celów Partnerstwa Wschodniego. Spotkania Konferencji będą odbywały się co roku.

Partnerstwo Wschodnie - zainaugurowane w 2009 roku - ma na celu zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z sześcioma wschodnimi sąsiadami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Partnerstwo nie zakłada członkostwa tych sześciu krajów w Unii, przewiduje jednak ich stopniową i daleko idącą integrację z unijnymi politykami, gospodarką i prawem.

Komitet Regionów jest organem doradczym Komisji Europejskiej i Rady UE. Jego opinii zasięga również Parlament Europejski. W skład Komitetu wchodzi obecnie 344 członków i tyluż zastępców z 27 krajów Unii Europejskiej. Członkami Komitetu Regionów mogą być wyłącznie przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych. W jego ramach działa sześć komisji tematycznych, cztery grupy polityczne i 27 delegacji narodowych.

Jan Koprowski (PAP)

bEgyRRPP

kpr/ la/ gma/

bEgyRRQi
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)