Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Prezydent podpisał ustawę reformującą szkolnictwo zawodowe

0
Podziel się

Unowocześnienie szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez ułatwienie zdobywania
kwalifikacji zawodowych przewiduje nowelizacja ustawy o systemie oświaty, którą podpisał prezydent
Bronisław Komorowski. O decyzji prezydenta poinformowała w czwartek prezydencka kancelaria.

bEhawzoB

Unowocześnienie szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez ułatwienie zdobywania kwalifikacji zawodowych przewiduje nowelizacja ustawy o systemie oświaty, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski. O decyzji prezydenta poinformowała w czwartek prezydencka kancelaria.

"Zasadniczym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy" - informuje kancelaria prezydenta, przypominając, że zmiany dotyczą m.in. podziału zawodów na kwalifikacje oddzielnie potwierdzane w procesie kształcenia, a także modernizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 września 2012 r. Przepisy mają ułatwić zdobywanie wykształcenia zawodowego, a także przekwalifikowanie. Wprowadzone są zapisy o zdobywaniu konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach lub do wykonywania konkretnych prac. Zdaniem PSL, które przygotowało projekt tej ustawy, nowe przepisy odpowiadają na potrzeby pracodawców, którzy podkreślali, że dotychczasowy sposób kształcenia nie odpowiada aktualnym potrzebom rynku.

bEhawzoD

Zgodnie z ustawą, egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak obecnie jest przeprowadzany egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom to potwierdzający. PSL podkreśla, że łatwiejsze wówczas będzie zdobycie potwierdzenia swoich umiejętności w różnych zawodach. Ponadto egzamin zawodowy będzie przebiegał zawsze z wykonaniem części praktycznej.

Ustawa wprowadza także nową podstawę programową w szkolnictwie zawodowym. Podstawa ta będzie zgodna z Krajowymi Ramami Kwalifikacji - unijnym projektem mającym ułatwić zdobycie pracy w krajach UE. Krajowe Ramy Kwalifikacji umożliwiają potwierdzenie wiedzy i umiejętności poza tradycyjnym systemem edukacji i szkolnictwa wyższego. Kładą nacisk na to, co dana osoba wie i potrafi zrobić, a nie w jakiej instytucji, czego i jak długo się uczyła.

Nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych - tak jak w liceach ogólnokształcących - będzie powiązana z nauką w gimnazjach: treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Przepisy wejdą w życie, gdy do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, w tym techników i zasadniczych szkół zawodowych, pójdzie pierwszy rocznik obecnych gimnazjalistów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania.

Ustawa likwiduje także licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz licea profilowane. Będą one stopniowo wygaszane, gdyż nie będzie prowadzony do nich nabór.

bEhawzoJ

Projekt nowelizacji PSL był zgodny z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego, nad którymi pracowało przez ponad dwa lata MEN. Znalazło to odzwierciedlenie w przygotowanym przez resort projekcie tzw. dużej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Jednak ze względu na inne fragmenty projektu uznane za kontrowersyjne (m.in. przez związki zawodowe)
prace nad tym projektem po przesłaniu go do Komitetu Stałego Rady Ministrów zostały wstrzymane. To spowodowało inicjatywę posłów PSL przeniesienia zapisów dotyczących zmian w szkolnictwie zawodowym z projektu dużej nowelizacji ustawy do osobnego projektu i przedłożenia go jako projektu poselskiego. (PAP)

nno/ dsr/ gma/

bEhawzpe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)